Hyvässä seurassa oikeaan suuntaan
Elämää tietoyhteiskunnassa

Hyvässä seurassa oikeaan suuntaan

TIEKEn 40-vuotisen taipaleen kunniaksi toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts tarkastelee digitaalista tulevaisuutta kiehtovana ja vaativana matkakohteena.

Blogikirjoitus on ilmestynyt ensimmäisen kerran TIEKEn Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen -julkaisun pääkirjoituksessa. Tutustu sähköiseen julkaisuun sen omalla sivulla tai tilaa painettu julkaisu.

Aloittaessani TIEKEn toiminnanjohtajana joulukuussa 2019 tiesin saaneeni harvinaisen tilaisuuden.

Pääsin viemään eteenpäin yhteisöä, johon vuodesta 1981 on kumuloitunut ainutlaatuinen osaamispääoma suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisen etujoukoissa. Tietokoneen ajokorttien ja Verkkolaskuosoitteiston alkulähteillä tietoyhteiskuntaa on kehitetty yhtä aikaa ketterästi ja pitkäjänteisesti.

Parasta TIEKEssä on käytännönläheisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus, taito tarttua ajankohtaisiin tarpeisiin ja innostus viedä muutoksia eteenpäin yhdessä sidosryhmien kanssa. Maailma ympärillä on neljässäkymmenessä vuodessa muuttunut, mutta TIEKEn ydin vaikuttajana, verkottajana ja vauhdittajana on matkan varrella vahvistunut.

Vaikka TIEKEn virallinen 40-vuotispäivä on vasta syksyllä, 11.11.2021, julkaisimme Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen -juhlajulkaisun luettavaksi jo keväällä. Kokosimme julkaisuun yhteen tuloksia, palveluja ja toimintamalleja, joilla TIEKE on vienyt ja vie parhaillaankin eteenpäin suomalaista tietoyhteiskuntaa. Päädyimme pohtimaan myös tietoyhteiskunnan ajankohtaisia haasteita, luotaamaan mahdollisuuksia ja visioimaan tulevaa, sillä aiomme jatkaa matkaa vähintään seuraavat 40 vuotta.

Tehdyn työn ja tulevaisuusvisioiden tarkastelu on ollut kuin matkalaukun pakkaamista. Mikäli nimittäin oikein muistan koronapandemiaa edeltäneiden iloisten matkallelähtöjen tunnelmia, tilannehan oli tavallisesti se, että tarvikkeiden valinta oli hankalaa, kun ei ikinä voinut olla varma, mitä kaikkea perillä tarvitsisi. Entä jos matkan määränpää olisikin kymmenien vuosien päässä?

”Tulevaisuus on kiehtova, mutta vaativa matkakohde: odotamme digitalisaation ja tietoyhteiskuntakehityksen tuovan elämänlaatua ja toivottuja kehitysaskeleita ja samalla mietimme, minkälaisiin riskeihin pitää varautua.”

Hanna Niemi-Hugaerts, toiminnanjohtaja, TIEKE

Toisin sanoen: pakkaamme TIEKEn tuleville neljällekymmenelle vuodelle matkalaukkua tilanteessa, jossa olosuhteet kohteessa ovat tiedossa vain osittain, mutta valmius, tarve ja halu lähtöön on vahva.

Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen on julkaisu, jolla haluamme tarjota aineksia, ajateltavaa ja suuntia ratkaisuihin, joilla rakennamme eettisesti reilua ja ekologisesti kestävää huomista. Olemme poimineet menneiltä vuosilta matkantekoa helpottavia oppeja sekä hyödyntäneet verkostojemme laajaa ymmärrystä, jotta voimme tarjota retkikunnallemme myös lisätietoa kohteesta.

Mitä kohti olemme matkalla, mitä karikkoja meidän tulee välttää, ja mitä välietappeja odottaa?
TIEKEn 40-vuotisen taipaleen juhlavuonna aiomme muistella jonkin verran menneitä, mutta ennen kaikkea suuntaamme vahvasti kohti tulevaa. Jatkamme yhdessä matkaa kohti osaavaa, ihmiskeskeistä, kilpailukykyistä ja yhteentoimivaa tietoyhteiskuntaa.

Aivan vielä emme ole perillä, mutta hyvässä seurassa ja ravitsevin eväin on hyvä taittaa matkaa oikeaan suuntaan.

Hanna Niemi-Hugaerts
Toiminnanjohtaja
TIEKE

Lue seuraavaksi