Ihmisyydestä tulee megatrendi
Elämää tietoyhteiskunnassa

Kuva: Eetu Ahanen

Ihmisyydestä tulee megatrendi

Myönteinen digikulttuuri edellyttää huomattavaa panostusta ihmisiin, osaamiseen ja toimintakulttuurien kehittämiseen.

Digitaalisuus on tuonut mukanaan uudenlaisia käyttäytymismalleja, jotka ilmenevät muun muassa sosiaalisessa mediassa ja verkkoyhteisöissä, tavoissa viestiä ja pitää yhteyttä toisiin, pelattaessa digitaalisia pelejä ja tehdessämme työtä.

Toimimme kulttuurissa, jossa korostuu erilaisten yhteisöjen, verkostojen, joukkoistamisen ja jakamisen voima. Tämä digikulttuuri on arkipäiväistänyt teknologian osaksi lähes kaikkea elämäämme.

Digitaalinen kulttuuri hakee suuntaa ja sisältöä organisaatioille ja ihmisille. Puhutaan merkityksellisestä työelämästä, pehmeistä arvoista, paremmasta arjesta ja paremmasta liiketoiminnasta. Ongelmat ja keskustelun ydin eivät yllättäen olekaan teknologisia vaan inhimillisiä.

Näkyvissä on selvä auktoriteettisten tapojen murtuminen. Ihmiset haluavat tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä sekä osallistua kokonaisuuden kehittämiseen.

Myönteinen digikulttuuri edellyttää huomattavaa panostusta ihmisiin, osaamiseen ja toimintakulttuurien kehittämiseen.

Vanhanaikainen johtaminen, jossa organisaatiolta odotetaan kritiikitöntä sitoutumista pienen piirin valmistelemiin päätöksiin, ei enää toimi. Tämän päivän ja huomisen menestyjiä ovat avoimesti keskustelevat ja jäseniään kunnioittavat yhteisöt.

Digitaalinen kuilu saattaa kohdata niin organisaatioita kuin yksityisiä ihmisiä. Kehityksen nopea tahti ja yhteiskunnan rakenteiden hidas mukautuminen syventävät kuilua.

Yhteiskunta voi ohjata kehitystä kestävään suuntaan panostamalla sekä koulutukseen että tutkimukseen. Normeja ja standardeja asettamalla estetään epäsuotuisia ilmiöitä sekä helpotetaan teknologioiden käyttöönottoa ja uusien toimintamallien leviämistä. Myönteinen digikulttuuri edellyttää huomattavaa panostusta ihmisiin, osaamiseen ja toimintakulttuurien kehittämiseen.

Tulevaisuuden tutkija, professori Sirkka Heinonen sanoo tulevassa Tiedosta-lehdessä, että hyvän kierre syntyy, kun muutokseen otetaan vaikuttaja-asenne, eikä tyydytä seuraamaan vierestä, minkälaisia tehtäviä esimerkiksi tekoälylle eri toimijat antavat. Siinä on hyvä asenneohje muutokseen.

Digitaalinen kuilu saattaa kohdata niin organisaatioita kuin yksityisiä ihmisiä.

Parhaillaan painossa oleva Tiedosta-lehti tulee tarjoamaan aiheita pohdinnalle, onko ihmisyydestä tulossa megatrendi teknologiakeskeisyyden jälkeen. Merkkejä syvällisestä arvojen muutoksesta on havaittavissa sekä yhteiskunnan ilmapiiriä luotaavissa tutkimuksissa että käytännön arjessa: itsekeskeisen hyödyntavoittelun sijaan tulevaisuuden sukupolvet etsivät merkityksellisyyttä ympäröivästä maailmasta ja yhteisöistä, ja työssään he haluavat toteuttaa tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita.

Toivotan nyt viimeisen kerran lehden ja verkkosisältöjen lukijoillemme antoisia lukuhetkiä, sillä vuoden 2019 päättyessä jään eläkkeelle ja käännän elämässäni ”uuden lehden”.

Kiitän lämpimästi TIEKEn jäseniä, yhteistyökumppaneita ja laajoja verkostoja, joiden kanssa olen saanut työskennellä tietoyhteiskuntaa kehittävien teemojen parissa.

Kirsti Timperi
toiminnanjohtaja

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo