ICT-palvelut: alihankkijan käyttö toimituksissa
Digikyvykkyys

ICT-palvelut: alihankkijan käyttö toimituksissa

ICT-sopimusten avainkohtia -palsta käsittelee tällä kertaa alihankintoja. Asiakas voi halutessaan kieltää niiden käytön sopimussuhteessa.

Kun asiakas hankkii ICT-toimittajalta tuotteita tai palveluja, olettaa asiakas yleensä saavansa ne juuri sopimuskumppaniltaan eikä epämääräiseltä joukolta toimittajan alihankkijoita. Yrityssopimuksissa osapuolet voivat kuitenkin vapaasti sopia, missä laajuudessa alihankkijat voivat toimittajan velvollisuuksia suorittaa ja millä lailla asiakasta tulee informoida mahdollisten alihankkijayritysten käytöstä.

Mikäli asiakas haluaa, että juuri toimittaja ja toimittajan kokeneet asiantuntijat tekevät tilatut työt, on tästä syytä laatia selkeä lauseke sopimukseen ja samalla kieltää alihankkijoiden käyttö. Jos alihankinnasta ei sovita sopimuksessa mitään osapuolten kesken, voi tästä myöhemmin aiheutua hankalia erimielisyyksiä. On myös hyvä huomioida, että Suomen ICT-alan yleiset IT2022-sopimusehdot ovat alihankinta-asiassa verraten toimittajamyönteiset. Näiden vakioehtojen mukaan toimittajalla on oikeus vapaasti käyttää alihankintaa toimituksissaan ilman, että toimittajan tarvitsee etukäteen informoida asiakasta tästä.

Asiakkaan näkökulmasta sopimuksen vähimmäistasona voidaan pitää toimittajan velvollisuutta ennakolta ilmoittaa kaikesta alihankinnan käytöstä ja yksilöidä ulkopuoliset tekijät. Parempi sopimusratkaisu asiakkaalle on usein kuitenkin oikeus kieltää toimittajan ilmoittaman alihankkijan käyttö, jos asiakkaalla ei ole täyttä luottamusta kyseisen alihankkijan toimintaan. Asiakkaan vaatima alihankintakielto voi silti toisille toimittajille olla kaupallinen syy nostaa toimituksen hintaa, joten asiakkaan kannattaa tapauskohtaisesti harkita kuinka tärkeää sille on rajoittaa alihankinnan käyttöä.

Alla olevassa esimerkissä on erään ICT-sopimuksen toimittajan alihankinnan käytön kieltävä sopimuslauseke.

ARTICLE 22 – SUBCONTRACTING   

22.1    The Supplier shall not have the right to subcontract its obligations and tasks under this Agreement to any third party without the prior written approval of the Customer. 

> Ilman Asiakkaan etukäteen antamaan kirjallista lupaa, Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää ulkopuolista alihankkijaa sopimusvelvoitteidensa ja – tehtäviensä suorittamiseen.

Lue seuraavaksi