ICT-sopimusta päättämässä? Huomioi ainakin nämä 4 asiaa

ICT-sopimusta päättämässä? Huomioi ainakin nämä 4 asiaa

Pk-yritysten on oltava tarkkoja ulkoistettuihin palveluihin käytetyistä rahoistaan. Siksi tilaajalla on taipumus liikkua liukkaasti, kun sähköisen palvelun irtisanominen tulee ajankohtaiseksi. Maltti on kuitenkin valttia.

ICT-juridiikkaan erikoistunut Kari Keturi on käytännön työssään huomannut, kuinka kirjavaa yritysten ymmärrys eri palveluihin liittyvistä sopimuksista on. Keturi jakoi ICT-sopimuksen päättämiseen liittyvää osaamistaan TIEKEn AamuAreenassa 9.4.2021. Kun sähköisen palvelun päättäminen on ajankohtaista, kannattaa huomioida ainakin seuraavat yksityiskohdat.

1. Kirjallinen sopimus ei ole ainoa sopimus

Kirjallisesti laadittu palvelusopimus kannattaa aina tehdä, koska sen yksityiskohdat on helpointa todentaa. Lainsäädännön mukaan aivan yhtä lainvoimaisia ovat kuitenkin myös suullinen sopimus ja sopijaosapuolten vakiintunut menettely tai kauppatapa. Yleinen tilanne käytännössä on Keturin mukaan ”monimuotoinen sopimuskokonaisuus”.

”Pidempään jatkuneille yhteistöille on ominaista jonkinlainen yhdistelmä sopimusmuotoja. Jotain on sovittu kirjallisesti, jotain suullisesti, ajan kuluessa on tehty sopimuslisäyksiä ja -muutoksia ja vaikka mitä… Ostajan tulee muistaa, ettei hän pääse vähällä vetoamalla vain kirjalliseen sopimukseen, jos muutakin on todennettavissa esimerkiksi kirjeenvaihdon tai laskutuksen perusteella”, Keturi kertoo.

2. Onko sopimuksen päättämisestä sovittu etukäteen?

Jos sopimus on määräaikainen, päättyy se sopimuksessa ilmoitettuun päivämäärään. Toistaiseksi voimassa olevaksi määritelty sopimus tulee irtisanoa erikseen. “Irtisanominen kannattaa tehdä aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Näin kannattaa toimia riippumatta siitä, onko sopimus alun perin solmittu kirjallisesti vai ei”, huomauttaa Keturi. Hän muistuttaa myös, että jo sopimusta laadittaessa tulisi varautua mahdolliseen sopimuksen päättymiseen ja kirjata menettely sopimukseen.

3. Irtisanomisajan tulee olla kohtuullinen

Kun yhteistyön päättäminen on edessä, tulee sopimusoikeuden mukaan palvelun irtisanomisajan olla “kohtuullinen”. Aiheeseen perehtynyt Keturi toteaa, että kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä on kuitenkin linjattu aiheesta, minkä perusteella kohtuullinen irtisanomisaika voi olla muutamasta viikosta jopa vuoteen.

“Joskus asiakkaat haluaisivat sopimuksen päättyvän välittömästi irtisanomiseen. Käytännössä tämä onnistuu harvoin. Jos jompikumpi osapuoli pystyy osoittamaan merkittävän sopimusrikkomuksen, voidaan sopimus päättää joko välittömästi tai hyvin lyhyellä irtisanomisajalla. Tällöin kyseessä on kuitenkin sopimuksen purku, ei irtisanominen”, Keturi muistuttaa.

4. Katso mitä sovit

Sähköisiä palveluita ostettaessa pätee sama sääntö kuin muissakin palveluissa: jo sopimusta tehdessä tulee perehtyä esimerkiksi voimassaoloaikaan tai irtisanomisaikaan liittyviin yksityiskohtiin. Jos epäilyttää, voi aina konsultoida ammattilaista.

“Jos sopimusluonnoksen tarkastaa yritysjuridiikkaan tai sopimusoikeuteen erikoistunut juristi, voivat sopijaosapuolet välttyä monelta epäselvyydeltä”, Keturi toteaa.

4.5 Hyödynnä ammattimaisesti tehtyjä valmiita sopimuspohjia

Vaikka käyttäisitkin juristia, auttavat sopimuspohjat sopimustyön valmisteluissa ja sopimusdokumentaation parantamisessa. Yritys säästää merkittävästi, jos se pystyy tekemään kansainvälisiin sopimuksiinsa ja tuotedokumentointiinsa liittyvän laajan sopimustyön alkuvalmisteluja sisäisesti.

Lue seuraavaksi