Sopimusten avainkohtia: Korvaus sopimusrikkomuksesta
Elämää tietoyhteiskunnassa

Sopimusten avainkohtia: Korvaus sopimusrikkomuksesta

Sopimusrikkomuksen minimikorvaus voidaan määritellä sopimuksessa.

Yritykset voivat sopia, että toisen sopijapuolen tekemästä sopimusrikkomuksesta aiheutuu automaattisesti tietyn suuruinen korvausvelvollisuus vahingon kärsineelle osapuolelle. Tätä sopimusoikeudellista korvausvelvollisuutta kutsutaan myös sopimussakoksi. Vahinkoa kärsineen yrityksen täytyy näyttää toteen vain sopimusrikkomus, mutta sen ei tarvitse yksilöidä vahingon määrää, koska korvaussumma on jo etukäteen sovittu.

Englanninkielisissä sopimuksissa asiasta kannattaa ensi sijassa käyttää termia ”liquidated damages”, jolla yleensä tarkoitetaan sopijapuolten etukäteistä arviota todennäköisen vahingon minimimäärästä, jos tapahtuu sopimusrikkomus. Myös termi ”contractual penalty” voidaan kääntää suomeksi sopimussakoksi, mutta esimerkiksi common law -sopimuskäytännössä sanktioluonteiset maksut eivät välttämättä ole päteviä.

Terminologiasta riippumatta maksettavaksi sovitun rahamäärän on oltava aina kohtuullisessa suhteessa sopimuksen kokonaisarvoon. Kymmenen tuhannen euron toimitussopimukseen harvoin voi pätevästi sopia miljoonan euron sopimussakkoa.

Tähän sopimuskohtaan on vielä syytä lisätä lauseke, jossa todetaan, että vahingon määrän ollessa suurempi kuin sopimussakko, on sopimuksen rikkojan korvattava vahinko kokonaisuudessaan. Tällöin kuitenkin on vahinkoa kärsineen sopijapuolen pystyttävä yksilöimään ja näyttämään toteen suurempien vahinkojen määrä.

 

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
<strong>Digitaalinen vastuullisuus on riskienhallintaa – ja hyvää bisnestä</strong> 
Vastuullisuus

Digitaalinen vastuullisuus on riskienhallintaa – ja hyvää bisnestä 

Digitalisaatio vaatii IT-yrityksiltä uudenlaista vastuullisuutta, vihreää koodia ja kyberturvallisuutta. TIEKE edistää vastuullista ICT-kehitystä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Minna Kröger Elisalta ja Janne Kalliola Exovelta avasivat TIEKElle näkemyksiään vastuullisuudesta tänään ja huomenna.

Petja Partanen
Digitaalinen taloushallinto
Digitaalinen taloushallinto ottaa edistysaskelia digitaalisten lompakoiden ja digitaalisten todisteiden myötä
Digitaalinen taloushallinto

Digitaalinen taloushallinto ottaa edistysaskelia digitaalisten lompakoiden ja digitaalisten todisteiden myötä

Henkilöitä ja organisaatioita koskevien digitaalisten todisteiden luotettavan käytön parissa on käynnissä suuria asioita. Yksi keskeisimmistä on digitaalinen lompakko, johon tulisivat tulevaisuudessa niin sähköiset kuitit, henkilöllisyystodistus, koulutus- ja työhistoria kuin kanta-asiakkuuskortit. Parempi digitaalinen yhteentoimivuus hyödyttää sekä organisaatioita, yksilöitä että yhteiskuntaa. Haastattelimme Markus Hautalaa käynnissä olevasta kansallisesti kehitystyöstä, jonka taustalla vaikuttavat EU:n kokoiset kysymykset.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Datatalous
Datatalous mullistaa myös pk-yritysten liiketoiminnan
Datatalous

Datatalous mullistaa myös pk-yritysten liiketoiminnan

Reilu datatalous tuo digijättien nykyisin dominoiman bisneksen myös pk-yritysten ulottuville. TIEKE auttaa hyödyntämään datatalouden mahdollisuuksia. Sitran ohjelmajohtaja Laura Helenius ja Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Joonas Mikkilä pohtivat kanssamme datatalouden tulevaisuudennäkymiä.

Petja Partanen