InPromptu edistää digiosaamista
Uutta osaamista

InPromptu edistää digiosaamista

InPromptu-hanke edistää heikot digitaaliset perustaidot omaavien tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Hankkeessa tuetaan paikallisia työttömien yhdistyksiä järjestämään digitaitojen valmennusta.

Yhdistykset järjestävät toimintaa työtä vaille oleville, mutta ovet ovat avoimena myös muille heikot digiperustaidot omaaville.

Yhdistyksillä on tärkeä rooli oman alueensa työtä vailla olevien tavoittamisessa ja digitaitojen edistämisessä. Hankkeessa kootaan valtakunnallinen työttömien yhdistyksen verkosto, joka yhdessä hanketoteuttajien kanssa auttaa yhdistyksiä kehittämään toimintaansa lisäämällä toimijoiden tieto- ja viestintäteknisiä sekä yhteisöllisen työskentelyn taitoja.

Paikallisia yhdistyksiä tuetaan ohjaajien kouluttamisella, yhteisillä materiaaleilla sekä neuvontatyöllä. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen.

Yhdistysten toimijaverkostoa on ryhdytty kokoamaan keväällä 2018. Yhdessä yhdistysten kanssa tarkennamme osaamistarpeita ja luomme pohjaa verkoston työskentelylle syksystä 2018 lähtien. Rinnalla tuemme paikallisyhdistyksiä digiosaamisen kehittämisessä ja pajatoiminnan ja vertaisohjauksen järjestämisessä.

Toivomme, että hankkeen kautta yhdistykset saavat konkreettista hyötyä omaan toimintaansa ja digitaitojen perusvalmennusta mahdollisimman monen ulottuville.

InPromptu – tukea digiosaamiseen -hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta 2018 syyskuun 2020 loppuun. Hanke toteutetaan TIEKEn ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä ESR-rahoituksella.

Hankeen verkkosivut

Lue seuraavaksi