Järjestödigi 2019 -kartoitus avattu
Elämää tietoyhteiskunnassa

Järjestödigi 2019 -kartoitus avattu

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Kyseessä on kolmatta kertaa toteutettava järjestöjen ja yhdistysten digitalisaatiota ja kuudetta kertaa järjestösomen tilaa Suomessa kartoittava kokonaisuus.

Kysely on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, viestijöille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja johtajille, mutta vastata voi myös muussa järjestöroolissa. Keräämme vastauksia kaikilta järjestösektoreilta ja eri kokoisista järjestöistä. Jokainen vastaus on arvokas ja vahvistaa koko suomalaisen järjestökentän tilan hahmottamista aihepiirien tiimoilta. 

Järjestödigi-kartoitus

  • tarjoaa järjestöille tietoa digitalisaation, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • esittelee konkreettisia vinkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla 
  • sekä pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestökentällä. 

Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 27.10.2019 saakka.

Kyselyn kokonaan täyttäneiden kesken arvomme:

  • 2 lippua TIEKEn Vaikuta ja vaikutu – Kohti oppivaa digikulttuuria -tapahtumaan 12.2.2020
  • 2 osallistumista Viestintä-Pirittan avoimiin koulutuksiin (kesto 3 tuntia) keväällä 2020
  • 1 kpl Yhdistysavain Plus- ja 1 kpl Yhdistysavain Start -palveluun vuodeksi veloituksetta

Palkinnot arvotaan kartoituksen julkistamistilaisuuden jälkeen ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Kartoituksen tulokset ja julkaisutilaisuus 13.12.2019

Kartoituksen tulokset julkaistaan Helsingissä aamiaistilaisuudessa, jonka yhtenä tavoitteena on tuoda yhteen järjestöihmisiä ja tarjota mahdollisuus myös keskinäiseen verkostoitumiseen.

Tilaisuuden ohjelma koostuu järjestödigi- ja -sometulosten julkaisusta. Esittelijöinä toimivat Avoine Oy:n Tuomo Heikkilä, TIEKE ry:n Hanna Vuohelainen ja Viestintä-Piritta Oy:n Piritta Seppälä.  Järjestösome-osuuden yhteydessä Viestintä-Pirittan Piritta julkaisee perinteiseen tapaan myös Järjestösome-trendit 2020.

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä Avoine Oy, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Viestintä-Piritta Oy.

Lue seuraavaksi