Julkisen hallinnon API-periaatteet avattu lausunnoille
Digitaaliset prosessit

Julkisen hallinnon API-periaatteet avattu lausunnoille

API-periaatteiden kehittäminen ottaa vastaan palautetta virallisen lausunnon kautta 15.10.2021. On tärkeää, että mahdollisimman moni organisaatio kertoo mielipiteensä. Näin pystytään huomioimaan eri toimialojen näkemykset APIen kehittämisessä.

Julkisen hallinnon API-periaatteiden tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja toimintojen tarjoamista sekä hyödyntämistä lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen avulla. TIEKE on tukenut API-periaatteiden kehittämisestä vastaavaa valtionvarainministeriötä vuoden 2021 aikana tiedottamalla sidosryhmiä kehitystyöstä ja järjestämällä webinaareja ja sidosryhmätyöpajoja aiheesta.

API-periaatteet muodostavat yhteiset toimintaohjeet ja suositukset julkisen hallinnon ohjelmistorajapintakehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. Periaatteiden tukimateriaalit tarjoavat käytännönläheisempiä neuvoja ja esimerkkejä periaatteiden käyttöönoton tueksi. Julkisen hallinnon API-periaatteista on aikaisemmin puhuttu linjauksina, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi nimi on muutettu API-periaatteiksi.

API on lyhenne englanninkielisestä termistä Application Programming Interface. Suomeksi puhutaan ohjelmointirajapinnoista.

Lausunnot jätettävä 15.10.2021 mennessä

TIEKE ja valtionvarainministeriö järjestivät 30.9.2021 tiedotustilaisuuden lausuntojen antamisesta ja aiempien API-työpajojen tuloksista. Lisätietoja päivitetään myöhemmin tilaisuuden verkkosivulle.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta kirjallisesti lausuntopalvelu.fi-palvelussa 15.10.2021 mennessä.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma