Julkisen hallinnon API-periaatteet avattu lausunnoille
Digitaaliset prosessit

Julkisen hallinnon API-periaatteet avattu lausunnoille

API-periaatteiden kehittäminen ottaa vastaan palautetta virallisen lausunnon kautta 15.10.2021. On tärkeää, että mahdollisimman moni organisaatio kertoo mielipiteensä. Näin pystytään huomioimaan eri toimialojen näkemykset APIen kehittämisessä.

Julkisen hallinnon API-periaatteiden tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja toimintojen tarjoamista sekä hyödyntämistä lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen avulla. TIEKE on tukenut API-periaatteiden kehittämisestä vastaavaa valtionvarainministeriötä vuoden 2021 aikana tiedottamalla sidosryhmiä kehitystyöstä ja järjestämällä webinaareja ja sidosryhmätyöpajoja aiheesta.

API-periaatteet muodostavat yhteiset toimintaohjeet ja suositukset julkisen hallinnon ohjelmistorajapintakehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. Periaatteiden tukimateriaalit tarjoavat käytännönläheisempiä neuvoja ja esimerkkejä periaatteiden käyttöönoton tueksi. Julkisen hallinnon API-periaatteista on aikaisemmin puhuttu linjauksina, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi nimi on muutettu API-periaatteiksi.

API on lyhenne englanninkielisestä termistä Application Programming Interface. Suomeksi puhutaan ohjelmointirajapinnoista.

Lausunnot jätettävä 15.10.2021 mennessä

TIEKE ja valtionvarainministeriö järjestivät 30.9.2021 tiedotustilaisuuden lausuntojen antamisesta ja aiempien API-työpajojen tuloksista. Lisätietoja päivitetään myöhemmin tilaisuuden verkkosivulle.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta kirjallisesti lausuntopalvelu.fi-palvelussa 15.10.2021 mennessä.

Lue seuraavaksi