K-ryhmässä tiedolla 
johdetaan vastuullisesti
Elämää tietoyhteiskunnassa

Kuva: K-ryhmä

K-ryhmässä tiedolla 
johdetaan vastuullisesti

Tietoa käytetään ja tiedolla johdetaan tulevaisuudessa kaikkialla organisaatioissa. Kaupan alalla tieto on uusi normaali, sanoo K-ryhmän asiakastietojohtaja 
Minna Vakkilainen.

Keskustelu tekoälyn etiikasta ja ihmiskeskeisestä henkilötietojen hallinnasta kiihtyy. Vastuullinen datan kerääminen ja hyödyntäminen sekä toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus ovat otsikoissa.

Tekoäly ja vastuullinen tiedolla johtaminen ovat vahvasti agendalla myös K-ryhmässä.

K-ryhmä hyödyntää jo nyt paljon tekoälyä ja algoritmeja esimerkiksi tarjotessaan asiakkaillensa kohdennettuja tuotesuosituksia, etuja ja sisältöjä.

”Olemme viime aikoina pohtineet paljon sitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille tiedolla johtamisen ja tekoälyn näkökulmasta”, kertoo K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen.

Lakipykälää laajempi

Vastuullisuudessa on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin vain lainsäädännön noudattamisesta: se tarkoittaa koko toiminnan läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä.

”K-ryhmässä periaatteenamme on, että kaikki rakentamamme algoritmit ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisia. Kunnioitamme asiakkaan yksityisyyttä ja huolehdimme, että asiakkaan tiedot ovat turvassa”, Vakkilainen sanoo.

Minna Vakkilainen

Meidän on tarjottava asiakkaalle datasta vastineeksi aitoa ja konkreettista hyötyä.

Minna Vakkilainen K-Ryhmän asiakastietojohtaja

Periaate näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että kun K-Ruoan verkkokaupassa suositellaan tekoälyalgoritmin avulla asiakkaalle sopivia tuotteita, tavoite on nimenomaan asiakkaan edussa eikä myynnin kannattavuuden parantamisessa.

Vastuullisuus tarkoittaa myös läpinäkyvyyttä, joten hinnat ja tarjoukset ovat samat verkkokaupassa ja kivijalassa.

”Toivon, että voimme jatkossa tarjota asiakkaille entistä helpompia tapoja tehdä kaupassa vastuullisia valintoja, sillä ne ovat yhä useammalle meistä entistä merkityksellisempiä”, Vakkilainen toteaa.

Hyötyä asiakkaalle

Asiakasymmärrys on K-ryhmälle tärkeä kilpailutekijä. Asiakasymmärrys edellyttää dataa, jota ei voi kerätä asiakkaalta vastineetta.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että saadaksemme asiakkaalta dataa, meidän on sekä pidettävä siitä hyvää huolta että tarjottava asiakkaalle datasta vastineeksi aitoa ja konkreettista hyötyä”, Vakkilainen huomauttaa.

Miten asiakas sitten hyötyy datasta?

Monellakin tavalla. Vanhassa maailmassa tarjoukset saattoivat riittää, mutta nykypäivän valveutunut asiakas osaa vaatia itselleen jo aitoa ja merkityksellistä hyötyä.

Yksi esimerkki on K-ryhmän kauppakohtainen liikeidea, joka tarkoittaa jokaisen K-kaupan räätälöimistä vastaamaan juuri kyseisen kaupan asiakkaiden tarpeita.

Jokainen pitäjä, piirikunta ja paikkakunta on erilainen, ja asiakasdatalla on merkittävä rooli kauppakohtaisen liikeidean rakentamisessa.

”Vastineeksi datasta asiakas saa siis valikoimiltaan ja palveluiltaan omia toiveitaan vastaavan kaupan, ja sitä kautta helpotusta arkeen. Asiakasdata varmistaa, että jokainen K-kauppa on asiakkaidensa näköinen ja fiksusti erilainen”, Vakkilainen linjaa.

Lue seuraavaksi