Ketterä Kaikkien-malli digitaitojen oppimisessa
Uutta osaamista

Kuva: Sanni Olasvuori

Ketterä Kaikkien-malli digitaitojen oppimisessa

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen koulutusmalli aikuisten perustaitojen opetukseen, työikäisten arjen parantamiseksi. Kaikkien-mallilla pyritään parantamaan perustaitoja arjen haasteita ratkaisemalla.

Digitalisoituva ja globalisoituva yhteiskunta edellyttää jatkuvaa oppimista. Toimintaympäristön muutos haastaa luku-, numero ja digitaidot – perinteiset perustaidot – joita tarvitaan muuttuvan arjen hallinnassa. Digitaitojen merkitys korostuu, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat luku- ja numerotaidot. Kaikkia kolmea perustaitoa tarvitaan arjessa, työssä ja opinnoissa.

OECD 2/2020: Continuous Learning in Working Life in Finland -arvioinnissa todettiin, että oppiminen tulisi laajentaa epämuodollisiin ympäristöihin ja kytkeä työelämään. 

Tarvitaan uudenlaisia ketteriä tapoja oppia! ​

Ketteryyden tarpeeseen vastaa Kaikkien-malli. 

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa 2018-2020 kehitetty Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen koulutusmalli aikuisten perustaitojen opetukseen, työikäisten arjen parantamiseksi. Kaikkien-mallilla pyritään parantamaan perustaitoja arjen haasteita ratkaisemalla.

Kaikkien-mallin ovat suunnitelleet yhteistyössä Opintokeskus Sivis ja Kansanvalistusseura. Mallin taustalla on Englannissa 2014-2016 aikana kehitetty ja pilotoitu Citizens’ Curriculum -oppimismalli. ​

Opitaan yhdessä

Ohjausmallin keskiössä on oppija. Lähtökohta uuden oppimiselle on omien vahvuuksien tunnistaminen sekä omiin tarpeisiin perustuvien tavoitteiden asettaminen. Malli soveltuu monenlaisille ryhmille. Oppijalähtöisyys varmistaa, että malli vastaa oppijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin.

”Oman oppimistarpeen tunnistaminen, muotoilu tavoitteeksi ja toiminta kohti ongelman ratkaisua ohjaajan ja ryhmän tukemana on oppijalle voimaannuttavaa ja tukee oppimaan oppimista”, kertoo hankkeen koulutussuunnittelija Nina Hjelt.

Kaikkien-mallin mukaiseen koulutukseen ryhmä kootaan tietyllä teemalla. Teema voi liittyä esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen. Perustaitoja kehitetään toiminnan ohessa.

Kaikkien-mallia on kokeiltu erilaisten ryhmien kanssa. Piloteissa ovat olleet mm: yrittäjät, maahanmuuttajaäidit ja ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevat nuoret. Malli skaalautuu hyvin erilaisten ryhmien tarpeisiin.

Yhteinen teema yhdistää

Digitaitoihin lukeutuvat eri järjestelmien käyttämisen lisäksi mm. medialukutaitoon ja tietoturvaan liittyvät kysymykset, joiden käsittely ryhmässä tukee oppijoiden tietoisuuden lisäämistä.  Työllisyys- ja elämäntilanteesta riippumatta digitaitoja tarvitaan monessa eri yhteydessä. Yhdelle tarve voi olla oppia käyttämään kodin ja koulun yhteistyön Wilma-järjestelmää toiselle hammaslääkäriajan varaaminen netissä, kolmannelle oman yrityksen nettisivujen rakentaminen.

Hankkeen koulutussuunnittelija Nina Hjelt kommentoi pilottikoulutuksissa opittua: ”Olemme saaneet hyviä kokemuksia mallin soveltamisesta erilaisille oppijaryhmille. Aikuisten opetuksessa oppimisen kytkeminen käytäntöön motivoi ja sitouttaa oppimisprosessiin.”

Tutustu malliin ja ota omaan käyttöön!

Haluatko oppia lisää ja ottaa mallin käyttöösi? Kaikkienmalli.fi -sivustolla on helppokäyttöinen käyttöopas sekä digitaalisena että tulostettavana versiona. Sivulla myös mallin taustaa ja filosofiaa.

Hanketiimi kertoo mielellään lisää mallista!

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi