LogDigiS-hanke edistää sisälogistiikan pienyritysten digiosaamista
Digikyvykkyys

LogDigiS-hanke edistää sisälogistiikan pienyritysten digiosaamista

Sisälogistiikka on läsnä kaikkialla, missä tavaraa liikkuu tai kauppaa käydään. Ala digitalisoituu ja automatisoituu nopealla vauhdilla, jolloin tarvitaan pikaista osaamisen kehittämistä henkilöstölle, esihenkilöille ja johdolle digikyvykkyyden lisäämiseksi. TIEKEn ja LAB-ammattikorkeakoulun juuri käynnistyneessä LogDigiS-hankkeessa edistämme sisälogistiikan pienyritysten digiosaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta digitaalisessa murroksessa.

Muuttuvassa ja digitalisoituvassa työelämässä tarvitaan monipuolisia digitaitoja sekä digivälineiden käyttöön liittyvää osaamista. LogDigiS-hankkeessa edistämme sisälogistiikan* pienyritysten digiosaamista ja sitä kautta työhyvinvointia, tuottavuutta ja kannattavuutta.

”Sisälogistiikkaa sisältyy hyvin monenlaisten työpaikkojen ja yritysten toimintaan, koska käytännön työ sisältää muun muassa tavaroiden vastaanottoa, hyllytystä, materiaalien siirtoja, keräilyä, pakkaamista ja lastaamista. Työ tapahtuu usein varastoissa, ja varastojahan on niin kaupoissa, tehtaissa kuin sairaaloissa. Hankkeella on siis todellista vaikuttavuutta suomalaisen yrityskentän osaamiseen laajalla skaalalla”, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin.  

Hankkeeseen osallistuvat sisälogistiikan pienyritykset hyötyvät digiosaamisen kehittymisestä monin eri tavoin. Osaamisen kehittymisen myötä digitaaliset välineet koetaan työtä helpottaviksi, millä on osaltaan vaikutusta työhyvinvointiin. Esihenkilöstöllä on aiempaa parempi kyky johtaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, mikä puolestaan on merkittävässä roolissa käyttöönoton onnistumisessa. Yritykset oppivat tunnistamaan digitalisaation tuottaman lisäarvon liiketoimintansa kehittämisessä, jolloin myönteinen asenneilmapiiri lisää koko työyhteisön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Yritykset oppivat myös, miten ottaa vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon teknologioiden käyttöönotossa ja hankkimisessa.

Lähtökartoituksista yrityskohtaisiin tiekarttoihin

”Avainasemassa hankkeessa on yrityskohtainen kehittämissuunnitelma. Kartoitamme yhdessä yritysten henkilöstön kanssa lähtötilanteen kokonaisvaltaisesti niin työhyvinvoinnin kuin digikyvykkyyden osalta ja asetamme tavoitteet havaittujen pullonkaulojen pohjalta. Olemme tukena niin ikään työkalujen käyttöönotossa ja yritysten digikehityksen seuraamisessa koko hankkeen ajan”, kertoo TIEKEn projektikoordinaattori Jari Salo.

Lisäksi yritykset pääsevät oppimaan toisiltaan ja saamaan vertaistukea alueellisissa tapaamisissa, joissa ovat mukana kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset kyseiseltä alueelta. Oppeja saadaan myös hankkeen isona benchmarkkausyrityksenä toimivalta DHL Supply Chain (Finland) Oy:ltä ja sen pääkaupunkiseudun ja Oulun yksiköiltä.

Digitaalinen osaamispakki yhteiseen käyttöön

Hankkeessa tuotetaan yritysten käyttöön käytännönläheinen, digitaalinen osaamispakki digikyvykkyyden edistämiseksi. Osaamispakkiin sisältyy mm. webinaaritallenteet, aineistoja digitalisaatioon perehdytyksestä, digivälineiden käyttöön ottamisesta ja esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä hankkeessa käytettyjä työkaluja digitalisaation kehittämiseksi. Digitaalinen osaamispakki on jatkossa vapaasti saatavilla muiden yritysten, sidosryhmien, oppilaitosten ynnä muiden käyttöön.

Mukaan hankkeeseen?

Haemme nyt Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilla toimivia, alle 100 henkilöä työllistäviä sisälogistiikan pientyöpaikkoja mukaan hankkeeseen. Osallistuminen on yrityksille maksutonta. Hanke toteutetaan vuosina 2024–2025.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektipäällikkö Jaana Lerssi-Uskeliniin, jaana.lerssi-uskelin@lab.fi!

* Sisälogistiikan työpaikoilla tarkoitamme eri toimialojen, esimerkiksi vähittäiskaupan ja teollisuuden, työpaikkoja, joissa on sisälogistiikan prosesseja (mm. vastaanotto, hyllytys, materiaalin siirto, keräily) sekä varastointia.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma