Tekoälyratkaisuissa näkökulma laajenee yhteiskunnallisiin arvoihin
Digitaaliset prosessit

Tekoälyratkaisuissa näkökulma laajenee yhteiskunnallisiin arvoihin

Suomen julkishallinnossa algoritminen päätöksenteko nopeuttaa ja yhdenmukaistaa ratkaisujen käsittelyä. Massadatan ja analytiikan vaikutuksia yhteiskunnallisten arvojen toteutumiseen pitäisi miettiä yhtä vakavasti kuin työn tuottavuutta.

Yhdenvertaisuus lain edessä on muodollinen periaate, joka tukee oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Mutta oikeudenmukaisuus muodostuu myös siitä, minkälaisia arvoja ja tavoitteita päätökset heijastavat. Hallintolaissa ei ole säädetty algoritmisesta päätöksenteosta.

Kaavamaisten yksittäistapausten ratkaiseminen verovirastossa alemman tason tekoälyn avulla ei vaikuta isolta ongelmalta. Säädösten puuttumisen vuoksi emme kuitenkaan tiedä, mitä algoritmien käyttöönotolla on ensisijaisesti tavoiteltu: tuloksellisuutta vai parempaa palvelua kansalaisille?

Euro on riittämätön mittari

Suomen tekoälystrategiassa linjataan menetelmät, joilla valtio tukee kaupallisia toimijoita innovaatioiden kehittämisessä, sillä tekoälyltä odotetaan ennen kaikkea globaalin kilpailukyvyn vahvistamista ja sen mukanaan tuomaa taloudellista hyötyä.

Ajankohtainen kysymys onkin, miten tekoälyä voidaan hyödyntää oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa tukevien ratkaisujen kehittämisessä.

Hyödyn jakamisessa tukeudutaan työmarkkinoihin, jotka muodostuvat muun muassa yrittäjien, työntekijöiden ja sijoittajien vuorovaikutuksesta. Tekoälyteknologian standardeja määrittelevä kansainvälinen tekniikan alan järjestö IEEE haluaa laajentaa näkökulman holistiseksi, ja haastaa tekoälyn soveltajia pohtimaan massadatan ja analytiikan käytön vaikutuksia myös yhteiskunnallisten arvojen toteutumiseen.

Näköalaa laajentamalla voitaisiin löytää myös uusia kilpailukykyvaltteja.

Vanhat lääkkeet uusiin oireisiin

Julkisen sektorin interventio tekoälyn eettisyyden turvaamiseksi keskittyy yksityisyydensuojaan, ja valtiota sitovat kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet näyttäytyvät puolestaan innovaatioiden rajoitteina.

Yhtälö on hankala; uudistukset kompastuvat jo alkumetreille, vaikka samaan aikaan kipuillaan rakenteellisia muutoksia vaativien yhteiskunnallisten haasteiden edessä.

Sama logiikka näkyy myös työelämässä, jossa murros huolestuttaa, mutta ratkaisuja haetaan vanhoista keinoista.

Lisää ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta

Ajankohtainen kysymys onkin, miten tekoälyä voidaan hyödyntää oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa tukevien ratkaisujen kehittämisessä. Ylemmän tason tekoäly kykenee analysoimaan suuren määrän tietoa ja tuottamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja julkiseen keskusteluun.

Uskallammeko katsoa laatikon ulkopuolelle ja valjastaa tekoälyn innovatiivisten yhteiskunnallisten ratkaisujen kehittämiseen? Vai tyydymmekö kilpailemaan Japanin kanssa palvelurobottien kehittämisessä?

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela