Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Kuva: Adobe Stock

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Verkkolaskuvision eräs tavoite on, että Peppol-muotoisten verkkolaskujen käyttö tulisi helpommaksi Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku viittaa sähköiseen laskuun, joka on laadittu EU:n Peppol-verkkolaskustandardin mukaisesti. Peppol tulee sanoista Pan-European Public Procurement On-Line.

Digivirittäjä Timo Simell TIEKE:stä kuvailee Peppolia lähettäjän ja vastaanottajan välissä olevaksi elementiksi, joka ei oikeastaan näy käyttäjälle ulospäin.

– Esimerkiksi älypuhelimesta toiseen lähetetään vaikkapa tekstiviestejä, jotka menevät perille. Järjestelmän käyttäjän ei täydy sen tarkemmin pysähtyä miettimään, mikä viestiä kuljettaa. Peppol on käytännössä tällainen verkkolaskujen kulun taustalla oleva, ohjelmistotalon sekä operaattorin välinen asia.

Peppolissa samaa tietoa ei tarvitse syöttää uudelleen

EU:ssa on käytössä Peppol-verkosto, jonka ansiosta rajat ylittävä verkkolaskutus on mahdollista. Yritys voi lähettää verkkolaskuja Peppol-formaatissa ulkomaille, jos oma laskutusohjelma ja verkkolaskuoperaattori tukevat Peppol-formaattia.

Verkkolaskujen ohella Peppol-verkossa voidaan lähettää myös sähköisiä tilaussanomia yli maiden rajojen. Peppol-tilaussanomat on sähköinen tapa välittää liiketoiminta-asiakirjoja eri osapuolten välillä tehokkaasti ja automatisoidusti. Suomessa Peppol-sanomia välittää toistaiseksi muutama operaattori.

– Peppolin avulla yritys voi laskuttaa tehokkaasti ulkomaille. Jos yritys käyttää Peppol-sanomia, se antaa mahdollisuuden, että sama tieto on olemassa koko ajan, eikä sitä tarvitse syöttää uudelleen käsin, oli kyse sitten laskutuksesta tai tilauksista, Simell sanoo. 

Peppol tuo aika- ja kustannussäästöjä

Peppolin käyttöönotolla on useita etuja yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Peppol-sanomien ansiosta yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa sähköisiä laskuja ja muita liiketoimintadokumentteja eri maiden ja organisaatioiden välillä aiempaa helpommin, nopeasti ja tehokkaasti, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

– Tämä auttaa yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa ja tehostamaan kansainvälistä kauppaa. Peppolin myötä kansainvälisen verkkolaskutuksen kehitys todennäköisesti nopeutuu huomattavasti, Simell sanoo.

Peppol tulossa myös Suomeen

Peppol-standardi on EU-maista toistaiseksi laajemmin käytössä vain Norjassa sekä Ruotsissa. Visiona on, että Peppol-muotoisia tilaussanomia ryhdyttäisiin käyttämään myös Suomessa. Suomessa Valtiokonttori onkin ottamassa käyttöön Peppol-muotoiset tilaussanomat 1.4.2024 alkaen.

TIEKE:n ylläpitämään Verkkolaskuosoitteistoon on tulossa vuoden 2024 alusta lukien mahdollisuus hakea suomalaisten organisaatioiden Peppol-osoitteita, jotka ovat sijoitettuna kansalliseen Peppol ACL-hakemistoon.

Viime kädessä Peppolin tarkoitus on lisätä tehokkuutta, Simell toteaa.

– Tavoite on saada verkkolaskutusketjun alkupää kuntoon. Jos verkkolaskutus tehdään Peppolin kautta, siitä voidaan siirtyä koko prosessin automatisointiin. Tällöin olisi hyödyllistä tehdä myös tilaukset Peppol-formaatissa.

TIEKE on kehittänyt Peppoliin liittyvää osaamista pilottikoulutuksen merkeissä. Tulemme järjestämään aiheesta webinaareja, joiden avulla asiassa pääsee eteenpäin.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo