Verkkolaskutuksen tulevaisuus vuoteen 2030 – Visioista toimintamalleihin
Digitaalinen taloushallinto

Verkkolaskutuksen tulevaisuus vuoteen 2030 – Visioista toimintamalleihin

Verkkolaskutus alkaa Suomessa olla itsestään selvyys. Paikalleen ei kuitenkaan kannata jäädä polkemaan, vaan on katsottava seuraavia askeleita. Verkkolaskufoorumi on ollut viemässä digitaalista taloushallintoa siihen mitä se on nyt, ja nyt on aika katsoa mihin seuraavaksi pyritään vuoteen 2030 mennessä. Verkkolaskufoorumin työhön osallistuvat kaikki tärkeimmät taloushallinnon toimijat Suomessa.

Verkkolaskutuksen tulevaisuus on ollut keskeinen aihe Verkkolaskufoorumin syksyn ohjelmassa. Aiheesta järjestettiin työpaja, jossa annetut ideat ja kommentit ovat auttaneet hahmottamaan visiota Suomen verkkolaskutuksen toimintamallista ja ympäristöstä vuonna 2030. Vaikka visio ei olekaan vielä saanut lopullista hyväksyntää, haluan tuoda esiin kolme keskeistä teemaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä verkkolaskutuksen ja sanomavälityksen kehittämisessä seuraavien kuuden vuoden aikana.

Yksinkertaista ja selkeää kaikille

Verkkolaskutuksen ja tilaussanomien lähettämisen sekä vastaanottamisen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää kaikenkokoisille yrityksille. Tavoitteena on, että lähettäminen olisi yhtä helppoa kuin sähköpostin käyttö. Tämä edellyttää yhteentoimivien verkkolaskuformaattien ja sanomamääritysten käyttöä. Näiden tulee olla keskenään sataprosenttisesti yhteensopivia. Vanhentuneet ja yhteensopimattomat formaatit tulisi jättää historiaan. Ohjelmistotaloilla, erityisesti pienemmillä toimijoilla, on tässä kriittinen rooli varmistaa, että heidän järjestelmänsä tukevat uusimpia verkkolasku- ja yleisesti hyväksyttyjä sanomaformaatteja.

Automatisoitu ALV-raportointi

Automatisoitu arvonlisäveron (ALV) raportointi olisi merkittävä edistysaskel yrityksille. Jos yritykset voisivat raportoida ALV-tiedot suoraan verottajalle ilman manuaalista työtä, se toisi erityisesti pienyrityksille huomattavaa helpotusta vähentäen kuukausittaista paperityötä ja virheiden riskiä ALV-ilmoituksissa. Tiedot voitaisiin kerätä suoraan laskuista reaaliaikaisesti, mikä tehostaisi prosessia huomattavasti.

Kestävän kehityksen tukeminen

Verkkolaskutuksen ja tilaussanomien käyttöä tulisi kehittää kestävän kehityksen tukemiseen. Verkkolaskujen ja tilaussanomien avulla voidaan välittää tietoa tuotteiden alkuperästä, tuotetiedoista, materiaaleista ja muista ympäristöön liittyvistä seikoista, jotka auttavat yrityksiä ja kuluttajia tekemään ympäristötietoisia valintoja. Euroopan unionin tiukentuvat ympäristö- ja raportointivaatimukset, kuten tuotepassit ja ympäristöraportointi, korostavat tämän tiedonvälityksen merkitystä. Laskujen ja tilaussanomien kautta välitettävät tiedot voivat tukea näiden raportointivaatimusten täyttämistä ja tarjota arvokasta dataa suoraan tilaussanomien kautta.

Verkkolaskufoorumin hyväksymä visio

Verkkolaskuvisiota työstetään tänä syksynä eteenpäin. Tavoitteena on, että enemmistö verkkolaskufoorumin jäsenistä hyväksyy vision ja katsoo sen tavoittelemisen arvoiseksi. Visiota muokataan vielä vaiheittain eteenpäin ja kysytään muokkauksen yhteydessä verkkolaskufoorumin jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä millaisia tavoitteita digitaalisen taloushallinnon kehittämiselle pitäisi asettaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten tavoitteisiin voidaan päästä. Verkkolaskufoorumin jäsenet ovat osallistuneet vision ideointiin ja kommentointiin aktiivisesti ja toivon että saamme edelleenkin mahdollisimman monipuolista ja osaavia näkemyksiä.

Verkkolaskufoorumi on puolueeton verkosto, joka kehittää verkkolaskutusta ja sähköistä, reaaliaikaista taloushallintoa Suomessa. Se kokoaa alan päätoimijat samaan verkostoon. Artikkelin kirjoittaja Timo Simell toimii TIEKEssä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmän sihteerinä ja on tekemässä visiota.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö