Sopimusten avainkohtia: Minimiostovelvollisuus lisenssisopimuksissa
Digitaaliset prosessit

Kuva: Heikki Pälviä

Sopimusten avainkohtia: Minimiostovelvollisuus lisenssisopimuksissa

Ohjelmistofirma voi asettaa jakelijalleen lisenssien vuosittaisen minimiostovelvoitteen. Sopimuksissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko kyse myyntitavoitteista vai sitovista vähimmäisostoista.

Ohjelmistofirma, joka myy tuotteitaan jälleenmyyjien kautta, voi pyrkiä asettamaan jakelijoilleen lisenssien ostomääriä koskevia velvoitteita tai tavoitteita. Sopimustekstissä tulee yksilöidä riittävän selkeästi onko sopimuksen myyntimääräluvuissa kyse vain jakelijan myyntitavoitteista (sales targets) vai sitovista vähimmäisostopakoista (purchase obligation).

Jälleenmyyjä helposti tulkitsee esitetyt lisenssien myyntiluvut vain tavoitteiksi joihin pyritään, jos sopimuslauseke ei yksiselitteisesti ilmaise ostopakkoa. Ohjelmistofirman kannattaakin lisätä sopimuslausekkeeseen maininta vähimmäismaksujen tarkasta ajankohdasta, jos se jotain maksuja odottaa saavansa. Usein myös edellytetään sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä jälleenmyyjältä jonkinlaista alkulisenssimaksua tai vastaavaa maksusuoritusta.

Ostoja koskeva sopimusteksti voidaan kirjoittaa myös siten, että jakelijalla on jokin tietty alhaisempi ostopakko ja lisäksi korkeampi myyntitavoite. Ohjelmistofirman näkökulmasta minkä tahansa ostoja koskevan velvoitteen laiminlyönti tulisi kuitenkin aina aiheuttaa seuraamuksia jälleenmyyjälle. Yleensä lisenssiantaja varaa itselleen sopimuksessa oikeuden irtisanoa jakelusopimus lyhyellä irtisanomisajalla, mikäli jälleenmyyjä ei täysimääräisesti täytä lisenssien ostovelvoitteitaan.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi