Sopimusten avainkohtia: Minimiostovelvollisuus lisenssisopimuksissa
Digitaaliset prosessit

Kuva: Heikki Pälviä

Sopimusten avainkohtia: Minimiostovelvollisuus lisenssisopimuksissa

Ohjelmistofirma voi asettaa jakelijalleen lisenssien vuosittaisen minimiostovelvoitteen. Sopimuksissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko kyse myyntitavoitteista vai sitovista vähimmäisostoista.

Ohjelmistofirma, joka myy tuotteitaan jälleenmyyjien kautta, voi pyrkiä asettamaan jakelijoilleen lisenssien ostomääriä koskevia velvoitteita tai tavoitteita. Sopimustekstissä tulee yksilöidä riittävän selkeästi onko sopimuksen myyntimääräluvuissa kyse vain jakelijan myyntitavoitteista (sales targets) vai sitovista vähimmäisostopakoista (purchase obligation).

Jälleenmyyjä helposti tulkitsee esitetyt lisenssien myyntiluvut vain tavoitteiksi joihin pyritään, jos sopimuslauseke ei yksiselitteisesti ilmaise ostopakkoa. Ohjelmistofirman kannattaakin lisätä sopimuslausekkeeseen maininta vähimmäismaksujen tarkasta ajankohdasta, jos se jotain maksuja odottaa saavansa. Usein myös edellytetään sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä jälleenmyyjältä jonkinlaista alkulisenssimaksua tai vastaavaa maksusuoritusta.

Ostoja koskeva sopimusteksti voidaan kirjoittaa myös siten, että jakelijalla on jokin tietty alhaisempi ostopakko ja lisäksi korkeampi myyntitavoite. Ohjelmistofirman näkökulmasta minkä tahansa ostoja koskevan velvoitteen laiminlyönti tulisi kuitenkin aina aiheuttaa seuraamuksia jälleenmyyjälle. Yleensä lisenssiantaja varaa itselleen sopimuksessa oikeuden irtisanoa jakelusopimus lyhyellä irtisanomisajalla, mikäli jälleenmyyjä ei täysimääräisesti täytä lisenssien ostovelvoitteitaan.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen