Suomalaiset kohtaavat data-avaruuden haasteet ja mahdollisuudet yhdessä uuden verkoston voimin
Datatalous

Suomalaiset kohtaavat data-avaruuden haasteet ja mahdollisuudet yhdessä uuden verkoston voimin

Vasta perustettu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa yhteen suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät ja pyrkii tukemaan yrityksiä datatalouden haasteissa sekä mahdollisuuksissa. Yhtenä verkoston perustajista TIEKEn tavoitteena on tarjota yrityksille ymmärrettävä polku data-avaruuksien hyödyntämiseen. Lisäksi TIEKE auttaa yrityksiä datamaturiteetin kehittämisessä, mikä on erityisen tärkeää datatalouden merkityksen kasvaessa.

Data Spaces Alliance Finland -verkosto yhdistää suomalaiset dataliiketoiminnan pioneerit. Verkosto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kehittää yhdessä data-avaruuksiin liittyviä, organisaatiorajat ylittäviä ratkaisuja. TIEKE on yksi verkoston perustajista yhdessä 21 muun organisaation kanssa.

Nordic Data Festival 2024 -tapahtumassa 10.4. julkaistu Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto tuo yhteen merkittävät suomalaiset toimijat ja aktiiviset data-avaruusprojektit. Verkosto parantaa näin suomalaisten kilpailukykyä datataloudessa Euroopan-tasolla sekä kansainvälisesti.

TIEKE auttaa yrityksiä hyödyntämään data-avaruuden mahdollisuuksia

Uuden allianssin pääasiallinen tehtävä on tuoda data-avaruus helpommin lähestyttäväksi yrityksille ja organisaatioille. Se on data-avaruustiedon yhteinen rajapinta yritysten suuntaan.

Allianssi jakaa siihen kuuluvien toimijoiden kesken kokemuksia data-avaruuksista ja rakentaa yhteistä tilannekuvaa, jonka pohjalta on mahdollista tarkentaa Suomen tarpeet liittyen data-avaruuksiin sekä varmistaa, että pysymme kehityksessä mukana.

Verkoston perustaminen on merkittävä askel, sillä data-avaruudet koskettavat monia yrityksiä ja organisaatioita jo lähitulevaisuudessa. Yhtenä Allianssin perustajajäsenistä TIEKEllä on aitiopaikka eurooppalaiseen data-avaruuskehitykseen.

TIEKE pystyy kokoamaan tietoa ja luomaan toiminnalle yhteisiä suuntaviivoja. Järjestö voi myös valita parhaita työkaluja ja käytänteitä suomalaisille yrityksille ja organisaatioille.

”TIEKE haluaa tarjota pk-yrityksille ymmärrettävän polun edetä data-avaruuksiin. Tavoitteemme on varmistaa, että yrityksillä on käytössään tarvittava osaaminen liittyäkseen uudenlaisiin ekosysteemeihin ja arvoketjuihin tavalla, joka tukee parhaiten niiden liiketoimintaa. Pitkän linjan digiosaamisemme tukee suomalaisia organisaatioita datatalouden mahdollisuuksien hyödyntämisessä”, TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts toteaa.

Data-avaruudet ovat luonteva osa TIEKEn toimintaa, ovathan ne yksi nykyaikainen työkalu, joka vastaa kasvavan datatalouden vaatimuksiin. TIEKE auttaa yrityksiä ja organisaatioita data-avaruusasioissa esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta aiheesta, tukemalla tiedonvaihtoa ja toimivia ratkaisuja skaalausta varten sekä toimimalla verkostoissa, jotka tukevat yrityksiä.

Pysy ajan tasalla myös data-avaruuden säännöksistä!

Data-avaruuksien tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi organisaatioiden on syytä olla hereillä myös uusien regulaatioiden eli säännösten kanssa, Niemi-Hugaerts sanoo. TIEKE tukee yritysten regulaatio-osaamista esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa tehtävän hankkeen kautta.

”Yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa olemme kehittäneet työkalua, jonka avulla muuttuvassa datataloudessa tietosuoja-asioita sekä omia velvoitteita voi ymmärtää helpommin.”

Data-avaruuksien myötä syntyy myös keinoja ohjata tekoälyä ja näyttää tietoja EU:n digitaalisissa tuotepasseissa, Niemi-Hugaerts kertoo.

”Data-avaruuksissa datan omistaja, esimerkiksi yritys, voi itse päättää mitä tietoa, kenelle ja mihin käyttöön sitä jaetaan. Näin voidaan määrittää esimerkiksi mihin dataan tekoälyjen kielimallit saavat oikeuden niitä koulutettaessa. Määrittely helpottaa myös tekoälysovellusten tekijöitä ja kouluttajia, sillä luvan kanssa käyttöön saatu data ei tuo jatkossa ongelmia.”

EU:n digitaaliset tuotepassit puolestaan saavat kerättyä passeissa näytettävän tiedon datan alkuperäisistä paikoista ja koottua ne tarvittaviksi näytöiksi tietoa tarvitseville tilaus-toimitusketjun toimijoille tai jopa viranomaiselle.

”TIEKE pyrkii auttamaan näissäkin uusissa asioissa. Haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuden nähdä tulevaisuuteen ja varautua hyvissä ajoin.”

Datatalouden kasvu edellyttää tietämyksen ja resurssien hallintaa

Datatalous on Euroopan komission yksi keskeisiä kehityskohteita. Sen odotetaan kasvavan EU:n alueella vuoteen 2025 mennessä 829 miljardiin euroon.

Näin ison mittakaavan hankkeissa yksittäisten yritysten ja organisaatioden resurssit eivät riitä kaiken tiedon hankkimiseen, suodattamiseen sekä työstämiseen. Tässä TIEKE auttaa yrityksiä osana Data Spaces Alliance Finlandia. Allianssin tarkoitus on olla ”yhden luukun palvelupiste”, joka tarjoaa apua ja tukea data-avaruuksien ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen.

”Tavoitteemme on auttaa yrityksiä tehostamaan toimintojaan ja aloittamaan uutta liiketoimintaa, datatuotteita tai datapohjaisia palveluita”, Niemi-Hugaerts kertoo.

Niemi-Hugaertsin mukaan Data Spaces Alliance Finland on yksi lisäfoorumi TIEKEn yhteistyötoimijoiden verkostossa, jossa kehitetään suomalaista datataloutta. Allianssin lisäksi TIEKE on mukana Sitran Reilun datatalouden tiekartta -työssä, joka tarjoaa kokonaiskuvan Suomen datataloudesta.

TIEKE ankkuroi rooliaan data-avaruuksiin neljän pääroolin kautta, jotka vastaavat yritysten tulevaisuuden haasteisiin dataliiketoiminnassa.

  1. Pk-yritysten tuominen mukaan data-avaruuksiin:
    Tietoisuuden lisääminen ja mahdollisuuksien yritystajuistaminen sekä pk-yrityslähtöinen kehittäminen ja yritysten tukeminen.
  2. Data- ja dataliiketoimintaosaamisen ja regulaatioymmärryksen kehittäminen data-avaruuksien hyödyntämistä tukevan datakyvykkyyden kehittämiseksi valituissa kohderyhmissä.
  3. Osaamis- ja erityisesti osaamismerkkidataan (Open Badges) liittyvät pilotit:
    TIEKE hallinnoi valtakunnallista Digitaitojen osaamismerkistöä ja koordinoi Badge Finland -verkostoa, joten eri teemoihin liittyviä pilotteja voidaan kehittää nopeasti. Parhaillaan on tulossa kiertotalouden osaamismerkistön pilotti.
  4. Green ICT -kriteerien huomioiminen data-avaruuksien määrittelyissä ja toteutuksissa.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö