Tavoitteista toimintaan: Strategiakautemme ensimmäinen vuosi kirkasti fokusta ja siivitti hankevalmistelua
Digikyvykkyys

Tavoitteista toimintaan: Strategiakautemme ensimmäinen vuosi kirkasti fokusta ja siivitti hankevalmistelua

2023 käynnisti uuden kolmevuotisen strategiakautemme tapahtumalla, jossa lanseerasimme uudet strategiset teemamme: digikyvykkyyden, datatalouden, digitaalisen taloushallinnon ja vastuullisuuden. TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts summaa vilkkaan vuoden ja jakaa pukinkonttiin hankevalmistelumme reseptin.

Vuoden lähestyessä loppuaan voin todeta, että teemat ovat yhtäältä kirkastaneet fokusta ja samalla myös tuoneet oikeanlaista painoarvoa kullekin keskeiselle osa-alueelle. Olemme vuoden aikana edistäneet teemoihin liittyviä tavoitteitamme 18 hanketoteutuksella, asiantuntijapalveluita ja omien tuotteitamme tarjoamalla sekä toimimalla, vaikuttamalla ja viestimällä laajasti alan verkostoissa.

Dataliiketoimintavalmennusta, nuorten tietosuojaosaamisen kehittämistä, digisääntelyyn herättelyä, Peppol-hankintasanomien kouluttajakoulutuksen pilotointia, selvitystä osaamisen tunnistamisen keinoista ja kestävän digitalisaation työkalujen lanseeraamista – muun muassa näistä koostui kulunut vuotemme. Tarkempaa koontia tuloksista alkuvuodesta toimintakertomuksen kokoamisen yhteydessä. Kiitos kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille sekä rahoittajillemme antoisasta vuodesta!

Kesällä muutimme Kalasatamaan, jonne olemme kotiutuneet hyvin. Erinomaisten yhteyksien äärellä olevat toimivat tilat ja hyvinvointia tukevat palvelut niiden yhteydessä sujuvoittavat työntekoa entisestään.
 
Vuoden viimeisiin kuukausiin on mahtunut useita positiivisia hankerahoitusuutisia. Tulemme 2024 alussa käynnistyvien hankkeiden kautta mm. laajentamaan Green ICT -ekosysteemiä kansalliseksi TKI-toiminnaksi, pilotoimaan laajan yritysjoukon kanssa kiertotalouden osaamismerkistöä, viemään yritysneuvontaorganisaatioiden digi-, data- ja tekoälyneuvontaa uudelle tasolle sekä kehittämään sisälogistiikkafirmojen digikyvykkyyttä. Lisätietoa käynnistyvistä hankkeista tulossa pian, kun rahoitusneuvottelujen viimeiset yksityiskohdat on viety loppuun.

Pohdin rahoituspäätösten – myös niiden kielteisten – yhteydessä menestyksekkään hankevalmistelumme reseptiä ja laitan sen nyt joululahjana jakoon muillekin inspiraatioksi:

  1. Tarpeiden ja pullonkaulojen tunnistaminen: pyrimme aina vastaamaan hankkeilla aitoon tarpeeseen ja ratkomaan useita toimijoita askarruttavia haasteita.
  2. Oikeat tekijät: kumppaniverkostomme on laaja ja sieltä löytyy eri hakuihin oikeat toimijat.
  3. Relevantit sisällöt: strategiset teemamme ovat ajassa kiinni ja kaavailtu toiminta ratkoo yhteisiä haasteita ja osuu hyvin hakujen painopisteisiin.
  4. Sitkeys: joskus loistavalle idealle ja oikealle tekijäjoukolle joutuu etsimään sopivaa avautuvaa hakua hieman pidempään. Yhden juuri rahoituksen saaneen hankkeen kohdalla tämä prosessi vei 2 vuotta.
  5. Vaikuttavat hanketoteutukset ja toimivat viestintäkanavat: hyvin tehdyn työn päälle kelpaa rakentaa uutta ja tuloksia viedään aktiivisesti käyttöön verkostojemme kautta.

+ Lisävinkki: Vältämme päällekkäistä työtä: haemme toimijoiden ja hankkeiden välisiä synergioita ja pyrimme hyödyntämään myös toisten toimijoiden aiempia tuloksia ja tuotoksia, jotta pääsemme nopeammin vauhtiin ja todennäköisesti pidemmälle.
 

Näillä ajatuksin käännän katseen kohti tulevaa vuotta.

Yhteistyötä ja kohtaamisia odottaen ja TIEKEn tiimin puolesta hyvää joulunaikaa toivottaen,
Hanna

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo