Tavoitteista toimintaan: Strategiakautemme ensimmäinen vuosi kirkasti fokusta ja siivitti hankevalmistelua
Digikyvykkyys

Tavoitteista toimintaan: Strategiakautemme ensimmäinen vuosi kirkasti fokusta ja siivitti hankevalmistelua

2023 käynnisti uuden kolmevuotisen strategiakautemme tapahtumalla, jossa lanseerasimme uudet strategiset teemamme: digikyvykkyyden, datatalouden, digitaalisen taloushallinnon ja vastuullisuuden. TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts summaa vilkkaan vuoden ja jakaa pukinkonttiin hankevalmistelumme reseptin.

Vuoden lähestyessä loppuaan voin todeta, että teemat ovat yhtäältä kirkastaneet fokusta ja samalla myös tuoneet oikeanlaista painoarvoa kullekin keskeiselle osa-alueelle. Olemme vuoden aikana edistäneet teemoihin liittyviä tavoitteitamme 18 hanketoteutuksella, asiantuntijapalveluita ja omien tuotteitamme tarjoamalla sekä toimimalla, vaikuttamalla ja viestimällä laajasti alan verkostoissa.

Dataliiketoimintavalmennusta, nuorten tietosuojaosaamisen kehittämistä, digisääntelyyn herättelyä, Peppol-hankintasanomien kouluttajakoulutuksen pilotointia, selvitystä osaamisen tunnistamisen keinoista ja kestävän digitalisaation työkalujen lanseeraamista – muun muassa näistä koostui kulunut vuotemme. Tarkempaa koontia tuloksista alkuvuodesta toimintakertomuksen kokoamisen yhteydessä. Kiitos kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille sekä rahoittajillemme antoisasta vuodesta!

Kesällä muutimme Kalasatamaan, jonne olemme kotiutuneet hyvin. Erinomaisten yhteyksien äärellä olevat toimivat tilat ja hyvinvointia tukevat palvelut niiden yhteydessä sujuvoittavat työntekoa entisestään.
 
Vuoden viimeisiin kuukausiin on mahtunut useita positiivisia hankerahoitusuutisia. Tulemme 2024 alussa käynnistyvien hankkeiden kautta mm. laajentamaan Green ICT -ekosysteemiä kansalliseksi TKI-toiminnaksi, pilotoimaan laajan yritysjoukon kanssa kiertotalouden osaamismerkistöä, viemään yritysneuvontaorganisaatioiden digi-, data- ja tekoälyneuvontaa uudelle tasolle sekä kehittämään sisälogistiikkafirmojen digikyvykkyyttä. Lisätietoa käynnistyvistä hankkeista tulossa pian, kun rahoitusneuvottelujen viimeiset yksityiskohdat on viety loppuun.

Pohdin rahoituspäätösten – myös niiden kielteisten – yhteydessä menestyksekkään hankevalmistelumme reseptiä ja laitan sen nyt joululahjana jakoon muillekin inspiraatioksi:

  1. Tarpeiden ja pullonkaulojen tunnistaminen: pyrimme aina vastaamaan hankkeilla aitoon tarpeeseen ja ratkomaan useita toimijoita askarruttavia haasteita.
  2. Oikeat tekijät: kumppaniverkostomme on laaja ja sieltä löytyy eri hakuihin oikeat toimijat.
  3. Relevantit sisällöt: strategiset teemamme ovat ajassa kiinni ja kaavailtu toiminta ratkoo yhteisiä haasteita ja osuu hyvin hakujen painopisteisiin.
  4. Sitkeys: joskus loistavalle idealle ja oikealle tekijäjoukolle joutuu etsimään sopivaa avautuvaa hakua hieman pidempään. Yhden juuri rahoituksen saaneen hankkeen kohdalla tämä prosessi vei 2 vuotta.
  5. Vaikuttavat hanketoteutukset ja toimivat viestintäkanavat: hyvin tehdyn työn päälle kelpaa rakentaa uutta ja tuloksia viedään aktiivisesti käyttöön verkostojemme kautta.

+ Lisävinkki: Vältämme päällekkäistä työtä: haemme toimijoiden ja hankkeiden välisiä synergioita ja pyrimme hyödyntämään myös toisten toimijoiden aiempia tuloksia ja tuotoksia, jotta pääsemme nopeammin vauhtiin ja todennäköisesti pidemmälle.
 

Näillä ajatuksin käännän katseen kohti tulevaa vuotta.

Yhteistyötä ja kohtaamisia odottaen ja TIEKEn tiimin puolesta hyvää joulunaikaa toivottaen,
Hanna

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela