TIEKE vaikuttaa EU-yhteistyön kautta
Digitaaliset prosessit

TIEKE vaikuttaa EU-yhteistyön kautta

Vaikka koronapandemia hiljensi lentokentät ja tyhjensi konferenssikeskukset, TIEKE harppoi reippaasti eteenpäin kansainvälisillä areenoilla vuonna 2020. Yhteydenpito verkostoihin, osallistuminen työpajoihin ja tapahtumiin sekä suhteiden luominen uusiin kumppaneihin sujuvat luontevasti virtuaalikanavilla.

TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts kertoo tuloksista: marraskuussa varmistui EU-rahoitus hankkeelle, jossa suomalaisille pk-yrityksille kehitetään helppokäyttöinen työkalu tietosuojakäytäntöjen arviointiin, ja vuoden 2021 alussa odotamme päätöksiä neljälle muulle hankehakemukselle.

Parhaillaan työstettävänä ovat hakemukset muun muassa Eurooppalaiset innovaatiohubit (EDIH) ja Green Deal -ohjelmiin. Lisäksi TIEKEssä valmistaudutaan Horisontti Eurooppa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmien hankehakuihin.

Kansainvälisessä huippujoukossa

Perustaa tulevien hankkeiden toteutukselle TIEKE rakentaa useissa EU:n verkostoissa, joissa edistetään muun muassa ihmislähtöisiä ja yhteentoimivia kaupunkeja, kansalaistaitoja, työelämävalmiuksia, opettajien etäpedagogista osaamista ja EU:n ilmastotavoitteita.

”Haluamme jakaa hyviä käytäntöjä ja tuottaa ratkaisuja alan kansainvälisten huippujen kanssa. Ylipäätään digikenttään kohdistuvat linjaukset tehdään kasvavissa määrin EU-tasolla, joten TIEKEn tehtävä on vaikuttaa työn alla oleviin linjauksiin”, Niemi-Hugaerts toteaa.  

Niemi-Hugaerts kannustaa suomalaisorganisaatioita osallistumaan nykyistä huomattavasti aktiivisemmin digitaalisen Euroopan rakentamiseen.

Konkreettisena havaintona vähäisestä innostuksesta hän kertoo eräästä EU:n hankehausta, johon osallistui osasta EU-maita satoja toimijoita, mutta Suomesta vain kolme.

TIEKE löytää oikeat kontaktit

”Ymmärrän hyvin, että haku voi tuntua hankalalle, jos verkostoja ei ole valmiina tai jos hakukäytännöt tuntuvat hankalille. Juuri tässä TIEKE voi auttaa. TIEKEllä on paitsi pitkät perinteet konsortioiden muodostamisessa myös laajat verkostot EU:n sisällä.”

Niemi-Hugaerts kertoo esimerkin eräästä digipalvelujen kehittämiseen liittyvästä hankkeesta, johon suomalaiset hakijat etsivät kumppaneita muualta Euroopasta. Omissa verkostoissa heillä ei kuitenkaan ollut sopivia kontakteja, joten Niemi-Hugaerts ryhtyi toimeen.

”Kontaktieni kautta löysin eurooppalaisia, vastaavissa hankkeissa kokeneita toimijoita, ja ydinryhmä oli koossa yhden päivän aikana.”

Oikeat ihmiset löytyivät avointen ja ihmiskeskeisten innovaatioekosysteemien European Network of Living Labs -verkostosta, jossa Niemi-Hugaerts vaikutti jo edellisessä tehtävässään Forum Virium Helsingin IoT-alueen johtajana. 

Uusi ohjelmakausi käynnistyy

TIEKE suuntasi katseet tammikuussa 2021 alkavaan ohjelmakauteen webinaarissa marraskuun lopulla. Tilaisuudessa Business Finlandin eurooppalaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava johtaja Elina Holmberg  totesi, että EU:n komissio on yksinkertaistanut ja selkeyttänyt hakumenettelyjä, minkä ansiosta hankekonsortioiden on aiempaa helpompi osallistua hakuihin.

Lisäksi Business Finland tukee suomalaisia hanketoimoijoita uudella, vuonna 2021 käynnistyvällä palvelulla.

”Business Finland isännöi Suomessa yhtenäistä EU-rahoituspalvelua. Kysymys on nelivuotisesta määräaikaisesta tehtävästä, jonka nettisivuilta ja asiakasneuvonnasta saa tietoa eri ohjelmiin sisältyvistä vaihtoehdoista. Tulossa on nettisivu ja asiakasneuvontaa eri ohjelmiin sisältyvistä vaihtoehdoista” Holmberg kertoo.

”Jotta saamme eurooppalaisesta yhteistyöstä kaiken irti, kutsumme jäseniämme, yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia asiasta kiinnostuneita kuulemaan tarjolla olevista ja vuonna 2021 avautuvista vaikuttamis- ja rahoitusmahdollisuuksista”, Niemi-Hugaerts puolestaan kannusti.

Tutustu ensin strategiaan

Entä mitkä ovat painopisteet uudella ohjelmakaudella? Miten digitaalisen Euroopan suomalaisrakentajien kannattaa orientoitua tuleviin rahoitusmahdollisuuksiin?

EU:n digitalisaatiopolitiikan erityisasiantuntija, Brysselin Helsinki EU Officessa työskentelevä Iiro Kangas korostaa, että hankehakemus osuu maaliin sitä todennäköisemmin, mitä terävämmin se fokusoidaan EU:n strategioihin.

Kangas viittaa EU:n digitalisaatiostrategiaan, jossa keskeisiä tavoitteita ovat ihmisten hyväksi toimiva teknologia, oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen digitalous sekä avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta. Kangas kehottaa seuraamaan myös vuoden 2021 alkupuolella valmistuvaa EU:n digitaaliset 2030-tavoitteet tiekarttaa, jonka painopisteitä ovat datan hyödyntämisen ja datatalouden edistäminen sekä tekoäly ja tietoliikenneinfra.

Lähteet: Hanna Niemi-Hugaertsin haastattelu, Elina Holmbergin ja Iiro Kankaan esitykset TIEKEn webinaarissa 24.11.2020.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen