Tietosalkku teollisuuden pk-yrityksille on täynnä kestävän ICT:n ideoita ja esimerkkitarinoita
Vastuullisuus

Tietosalkku teollisuuden pk-yrityksille on täynnä kestävän ICT:n ideoita ja esimerkkitarinoita

Käytännönläheinen infopaketti lähestyy tietä pk-teollisuusyrityksen päästötalkoisiin kuuden eri aihepiirin ja kahdentoista organisaation tarinan kautta.

Vihreässä siirtymässä piilee yrityksille miljardien potentiaali, mutta pienten yritysten pienet resurssit estävät hyödyntämästä tätä tilaisuutta täysimääräisesti ilman tukea. TIEKE on siksi julkaissut tämän tietosalkun pk-yrityksille. Opas nimeltä Tulosta kestävällä ICT:llä – Tietosalkku teollisuuden pk-yritykselle esittelee Teknologiateollisuuden tunnistamat kuusi digitaalista ratkaisua, joiden avulla teollisuusyritykset voivat parantaa tulostaan samalla kun vähentävät toimintansa ilmasto- ja ympäristöhaittoja.

Nämä kuusi painopistettä ovat:

  • datan, IoT:n ja tekoälyn hyödyntäminen
  • älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät
  • vihreä robotiikka
  • vihreät pilvipalvelut
  • paperiton, digitaalinen taloushallinto, logistiikka ja muut toiminnot
  • vähähiilisyys ICT-hankinnoissa.

Tietosalkku ei vain lainaa Teknologiateollisuuden kuutta aihealuetta, se esittelee niiden mahdollisuuksia erityisesti pienen ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta yleistajuisesti ja konkreettisin esimerkein. Opas haluaa osoittaa, että yrityksen kestävyyssuunnittelu onnistuu teollisuuden aloilla muiltakin kuin suuryrityksiltä.

Koska esikuvat täydentävät teoriatietoa, on TIEKE kerännyt myös 12 organisaatiotarinaa tietosalkkuun, painottaen Keski-Suomessa toimivia, kestävää ICT:tä hyödyntävää teollisuuden yrityksiä tai ICT-yrityksiä.

Esimerkkiyritys: TNNet oy on Keski-Suomen paikallinen vihreä tietoliikenneinfrastruktuurin ja pilvipalveluiden tuottaja

Liikevaihto: 2.9 M€
Henkilöstö: 14
Toimialaluokka: Internet-palvelut
Kotipaikka: Jyväskylä

Mitä tekee

TNNet oy on pilvipalvelutoiminnan pk-yritys Jyväskylästä, jossa ilmasto- ja ympäristötoimia on tehty jo pidemmän aikaa. Siksi se on valikoitunut yhdeksi tietosalkun esimerkkiorganisaatioista.

Yhtiö aloitti internetyhteyksiä ja -infrastruktuuria tarjoavana yrityksenä, joka tarjoaa konesali- ja pilvipalveluita. Sen pääpainopiste on asiakkaan tarpeisiin räätälöidyissä ratkaisuissa.

Suhde Green ICT:hen

TNNetin konesali on rakennettu Kanavuoren luolastoon, jossa on erilaisia varastoja entisissä puolustusvoimien suojeluvarikon tiloissa. Konesalin sijaintina luolasto on erinomainen, koska se mahdollistaa korkean fyysisen tietoturvan tason. Luolaston varastojen lämmitykseen käytettiin aiemmin öljyä, mutta konesalin rakentamisen jälkeen se on lämmitetty laitteistosta tulevalla hukkalämmöllä. Säästynyt öljymäärä vastaa neljäntoista öljylämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta.

Yrityksen konesali itsessään on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Palvelinlaitteiston elinkaari on mitoitettu kymmeneen vuoteen ja laitteet käytetään käytännössä loppuun. Palvelinkeskuksen sähkö hankitaan pelkästään uusiutuvista lähteistä, tuuli- ja vesivoimaan perustuen.

TNNet on osallistunut myös Green ICT -ekosysteemin toimintaan ja ollut mukana hankkeessa kouluttamassa vihreistä pilvipalveluista. ”Olen päättänyt, että vastaan käytännössä aina kyllä, kun pyydetään osallistumaan ilmasto- ja ympäristöaiheisiin tapahtumiin”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Lauri Aho-Pynttäri.

TIEKE tuki teollisuuden pk-yrityksiä kestävän ICT hyödyntämisessä

Tietosalkun julkaisu oli osa Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanketta, joka kannusti vuosina 2022–2023 pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Pk-yrityksissä työtä omien päästöjen vähentämiseksi jarruttaa eniten resurssien puute, myös silloin kun kestävyys olisi selkeä kilpailuetu. Keski-Suomen Green ICT -hanke tarjosi punnittua, helposti omaksuttavaa tietoa teollisuuden pk-toimijoille, jotta ne eivät joutuisi aloittamaan takamatkalta suhteessa isompiin yrityksiin.

Hanke jakoi päästövähennyksiä tukevaa ICT-osaamista Keski-Suomen pk-yrityksille tietosalkun lisäksi verkkokoulutuksin, ja sparraustapaamisin. Lisäksi halukkaat yritykset pääsivät osallistumaan Green ICT -ekosysteemiin toimintaan. Verkkokoulutusten tallenteisiin voit tutustua edelleen TIEKEn YouTube-kanavalla.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen