Kartoitamme pk-yritysten tietosuojatilannetta ja keräämme palautetta tietosuojatyökalusta – osallistu kyselyyn! 
Digikyvykkyys

Kuva: Marvin Meyer / Unsplash

Kartoitamme pk-yritysten tietosuojatilannetta ja keräämme palautetta tietosuojatyökalusta – osallistu kyselyyn! 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn EU-rahoitteinen GDPR2DSM-hanke päättyy lokakuussa. Loppukyselyllä kartoitamme uudelleen pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Keräämme samalla palautetta hankkeessa luoduista materiaaleista.

Tietosuojaosaamista pk-yrityksille

GDPR2DSM-hankkeessa olemme edistäneet pk-yritysten tietosuojaosaamista. Yritysten käyttöön on luotu avoimesti saatavilla oleva työkalu, jonka avulla ne voivat arvioida tietosuojakäytäntöjään ilman aikaisempaa tietosuoja-asiantuntemusta. Lisäksi hankkeen aikana on järjestetty tietosuoja-aiheisia webinaareja ja seminaareja. Hankkeessa toteutetun alkukartoituksen tuloksia on hyödynnetty mm. työkalun kehittämisessä.  

Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa hahmottamaan yrityskentän tilannetta. Kysely on lyhyt ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 6.10.2022 saakka. 

Testaa tietosuojatyökalua 

Tietosuojatyökalun testeillä voit arvioida, miten hyvin yrityksessänne on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n asettamia vaatimuksia. Testin tehtyäsi saat tuloksena suuntaa antavan raportin, joka sisältää suosituksia toimenpiteiksi sekä johdattaa lisätiedon pariin.  

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja tekijä on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämän aineiston käytöstä

Lue seuraavaksi