Tietosuojaymmärrystä nuorille vaikuttajayhteistyön kautta
Digikyvykkyys

Tietosuojaymmärrystä nuorille vaikuttajayhteistyön kautta

Oma data suojassa – nuoret tietoisiksi EU:n heille turvaamista oikeuksista -tiedotushanke auttoi 14–21-vuotiaita nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä huolehtimaan tietosuojastaan.

Hanke toteutettiin Suomen ulkoministeriön Eurooppa-tiedottamiseen suunnatulla tuella. Olemme viestineet tietosuojasta, osallistaneet nuoria keskusteluun erityisesti sosiaalisessa mediassa ja välittäneet tärkeitä viestejä vaikuttajayhteistyön avulla.

Jutustelua Instassa

Miksi oma data on arvokasta? Miten sitä voi suojata? Mitä oikeuksia EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR meille kaikille tarjoaa? Hankeviestintämme pääkanavana on ollut TIEKEn Instagram, jossa olemme käsitelleet muun muassa näitä kysymyksiä.

Hanke kuvasi kesäkuussa 2021 videoita keskusteluistamme nuorten kanssa, ja Instagram on toiminut hyvänä alustana myös näiden videoiden jakamiselle. Poikkeusaikana keinot nuorten tavoittamiseen ovat löytyneet sosiaalisesta mediasta, jossa omia sisältöjä voi myös kohdentaa valituille ikäryhmille mainonnan avulla.

Vaikuttajat mukana

Toteutimme Oma data suojassa -hankkeessa myös vaikuttajayhteistyötä, jossa somessa tunnetut nuoret välittvät hankkeemme tärkeää viestiä verkostoilleen. Mukana olevat vaikuttajanuoret kertoivat osana kampanjaamme siitä, miten yksityisyyttämme turvaavat oikeudet ja omien tietojen suojaaminen heitä koskettavat. Vaikuttajanuorten ajatukset olivat kiinnostavia myös siksi, että he ovat tottuneet jakamaan itsestään tietoa sosiaalisessa mediassa laajalle seuraajajoukolleen. Tämä on saanut heidät pohtimaan yksityisyytensä rajoja sekä mahdollisuutta vaikuttaa jälkikäteen omien tietojen ja julkaisujen näkyvyyteen.

Omia rajoja tietoisesti

Lokakuun ensimmäisellä viikolla Saara Strum (@saaradaniela_) kertoi Instagramissa, että vaikka julkaiseekin itsestään paljon tietoa seuraajilleen, haluaa hän pitää esimerkiksi sijaintitietonsa ja osoitteensa pois sosiaalisesta mediasta. Olemme myös kysyneet videoiduissa haastatteluissamme nuorilta, mitä tietoa he eivät haluaisi antaa verkkopalveluille. Tämä kysymys on videoiden katselukertojen perusteella koettu todella kiinnostavaksi. Oman yksityisyyden rajan määritteleminen auttaa ymmärtämään tietosuojakysymyksiä laajemminkin.

Totta vai tarua?


Osana kampanjaamme Saara toteutti Instagram-stooreissa visan, jossa pääsi veikkaamaan, ovatko tietosuojaan ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen turvaamiin oikeuksiin liittyvät väittämät totta vai tarua. Visassa esitettiin esimerkiksi väite, että omaa koulua voi pyytää poistamaan itseä koskevat tiedot, kuten arvosanat. Väite on tarua: vaikka GDPR antaakin rekisteröidylle oikeuden pyytää tietojensa poistamista, tämä oikeus ei päde, jos tietoa säilytetään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kuten koulun tapauksessa säilytetään.

Osana hanketta julkaisimme myös nuorten parissa työskenteleville suunnatun podcastin. Ota seurantaan TIEKEn Instagram (@tiekery), ja pysyt kärryillä aiheesta myös jatkossa! Olemme koonneet nuorien tietosuojaan liittyvän materiaalipankin myös hankesivustollemme.

Kirjoittaja työskentelee TIEKEssä projektiasiantuntijana.

”Poikkeusaikana keinot nuorten tavoittamiseen ovat löytyneet sosiaalisesta mediasta.”

Lue seuraavaksi