Oma data suojassa

Oma data suojassa

Oma data suojassa – nuoret tietoisiksi EU:n heille turvaamista oikeuksista oli tiedotushanke, joka auttoi nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä huolehtimaan tietosuojastaan.

Vuonna 2021 toteutetussa Oma data suojassa –hankkeessa lisäsimme nuorten tietoisuutta ja osaamista tietosuojasta ja verkkopalveluiden tietoturvallisesta käytöstä. Nuoret saivat hankkeessa tietoa heille lainsäädännöllisesti kuuluvista oikeuksista ja ymmärsivät tätä kautta myös EU:n merkityksen yksilön perusoikeuksien turvaajana.  

Lähestyimme nuoria videoiden sekä sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Hankkeen toisena kohderyhmänä olivat nuorten parissa työskentelevät, jotka saivat hankemateriaaleista tukea usein monimutkaisiksi koettujen asioiden käsittelyyn nuorten kanssa.  

Tietosuoja on erityisen tärkeä teema nuorille, jotka ottavat arjessaan jatkuvasti käyttöön uusia verkko- ja sosiaalisen median palveluita, ja luovuttavat palveluihin rekisteröityessään niille aina omia henkilötietojaan. Hankkeessa tuotetut sisällöt auttavat nuoria ymmärtämään käytännönläheisten esimerkkien kautta, mitä henkilötietoja palvelut käyttäjistään keräävät ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.