Oma data suojassa

Oma data suojassa

Oma data suojassa – nuoret tietoisiksi EU:n heille turvaamista oikeuksista on tiedotushanke, joka auttaa nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä huolehtimaan tietosuojastaan.

Huhtikuussa 2021 alkavassa Oma data suojassa –hankkeessa lisäämme nuorten tietoisuutta ja osaamista tietosuojasta ja verkkopalveluiden tietoturvallisesta käytöstä. Nuoret saavat hankkeessa tietoa heille lainsäädännöllisesti kuuluvista oikeuksista ja ymmärtävät tätä kautta myös EU:n merkityksen yksilön perusoikeuksien turvaajana.  

Lähestymme nuoria videoiden sekä sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät, jotka saavat hankemateriaaleista tukea usein monimutkaisiksi koettujen asioiden käsittelyyn nuorten kanssa.  

Tietosuoja on erityisen tärkeä teema nuorille, jotka ottavat arjessaan jatkuvasti käyttöön uusia verkko- ja sosiaalisen median palveluita, ja luovuttavat palveluihin rekisteröityessään niille aina omia henkilötietojaan. Hankkeessa tuotetut sisällöt auttavat nuoria ymmärtämään käytännönläheisten esimerkkien kautta, mitä henkilötietoja palvelut käyttäjistään keräävät ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.