Vanha verkkolaskuosoitteisto pois käytöstä
Elämää tietoyhteiskunnassa

Vanha verkkolaskuosoitteisto pois käytöstä

Uusi verkkolaskuosoitteisto (www.verkkolaskuosoite.fi) otettu kokonaisuudessaan käyttöön 29.6.2018 ja vanha verkkolaskuosoitteisto poistettu käytöstä.

Tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa parannetaan tietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta.

Verkkolaskuosoitteistossa on parannettu tietojen hakumahdollisuuksia ja tietojen luokittelua. Yritykset ja organisaatiot voivat esimerkiksi itse määritellä verkkolaskuosoitteensa nimen, joka voidaan nimetä kuvaamaan vaikka verkkolaskuosoitteen käyttötarkoituksesta.

Tietojen ajantasaisuus parantuu sillä, että verkkolaskuvälittäjät pystyvät paremmin automatisoimaan tietojen päivityksen ja nopeuttamaan tätä kautta muutosten kirjautumista uuteen verkkolaskuosoitteistoon.

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa voi yritys tai organisaatio merkitä osoitteensa aktiiviseksi tai passiiviseksi. Aktiivinen osoite on sellainen, johon voidaan lähettää verkkolaskuja. Passiviinen osoite on vuorostaan sellainen, johon yritys tai organisaatio ei halua vastaanottaa verkkolaskuja tai on väliaikaisesti pois käytössä. Passiivista osoitetta ei näytetä osoitteiston hakutuloksissa.

Asikastiedot tarkistettu

Verkkolaskuosoitteisto ovat kaikki verkkolaskuvälittäjät tarkistaneet omat asiakastietonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritystiedot eli y-tunnus ja yrityksen nimi on tarkistettu Patentti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmästä. Samoin verkkolaskunvälittäjät ovat tarkistaneet välityssopimuksien voimassaolon.

Tarkistuksista huolimatta on saattanut kuitenkin tapahtua joitakin inhimillisiä virheitä, joiden seurauksena on esimerkiksi yrityksen verkkolaskuosoite jäänyt pois taikka sen nimi muuttunut. Jos tällainen virhe havaitaan, niin yrityksen tai organisaation edustajia pyydetäänkin olemaan yhteydessä omaan verkkolaskuvälittäjäänsä, jotta virhe saataisiin korjattua.

Kehitetään edelleen

Nyt julkaistun Verkkolaskuosoitteiston käyttöliittymä ja sen ominaisuudeet ovat ensimmäinen vaihe. Käyttöliittymässä ja toimintalogiikassa on havaittu puutteita mutta tässä vaiheessa tärkein tavoite oli uudistaa Verkkolaskuosoitteiston taustalla toimivia tietojen päivitysprosesseja ja luoda teknisesti kestävä pohja jatkokehitykselle.

Verkkolaskuosoitteisto toiminnallisuutta siis kehitetään jatkossa jatkuvasti. Kehityksessä pyritään ottamaan huomioon käyttäjiltä tuleva palaute mahdollisimman hyvin.

Kehtiysehdotuksia otetaankin vastaan.

timo.simell@tieke.fi

Lue seuraavaksi