Verkkokaupan toimitustavat

Verkkokaupalle ei riitä, että tuotteet ovat kaupassa näkyvillä ja ostettavissa, vaan ne pitää myös toimittaa asiakkaalle nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Vähäistä myyntiä voidaan tehdä ilman sen kummempaa suunnittelua, mutta aktiivisemman myynnin kohdalla pitää kehittää ketterät ja toimivat rutiinit tuotevirran toimitusten hallintaan. Verkkokauppiaille tilausmäärien hallinnassa olennaista on monipuolisten jakelustrategioiden rakentaminen. Parhaassa tapauksessa tilausten jakelua ei ole sidottu vain yhteen toimijaan, vaan tilauksia voidaan postittaa mahdollisimman joustavasti.

Verkkokaupassa tarjotuilla toimitustavoilla on vaikutuksensa myös myyntiin ja potentiaalisten asiakkaiden konversioon. Jos kaupassa ei ole tarjolla asiakkaan näkökulmasta parasta mahdollista toimitustapaa, moni asiakas jättää yksinkertaisesti tilaamatta. Toisaalta toimitustapojen hinnoittelulla voidaan vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Asiakkaan tilausten keskikokoa voidaan esimerkiksi pyrkiä kasvattamaan tarjoamalla tietyn summan ylittävät tilaukset ilman toimituskuluja. Toimitustavat eivät toimi vain yhteen suuntaan, vaan verkkokaupan pitää huolehtia myös tuotepalautusten sujuvasta hallinnasta.

Tässä luvussa käsittelemme verkkokaupan tilausten toimituksia: mitä toimitustapoja verkkokaupassa on hyvä olla tarjolla? Miten erilaiset toimitustavat eroavat toisistaan? Miten hinnoittelulla voidaan vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja miten tuotepalautuksia hallitaan?

Alasivut: