Photo by Helloquence on Unsplash

Verkkolaskudirektiivin ja –lain vaatimuksia ei pystytä noudattamaan vielä 1.4.2020
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskudirektiivin ja –lain vaatimuksia ei pystytä noudattamaan vielä 1.4.2020

Verkkolaskufoorumi suosittelee, että hankintayksiköt ja elinkeinonharjoittajat antavat laskuvastapuolilleen lisää aikaa ohjelmistojen muutosten ja käyttöönottojen läpiviemiselle.

Vuosi sitten hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019). Lailla pantiin kansallisesti täytäntöön direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa.

Lain mukaan julkisen sektorin hankintayksiköillä on velvollisuus vastaanottaa ja käsitellä eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja. Lisäksi hankintayksiköillä ja elinkeinoharjoittajilla on oikeus pyynnöstä saada eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja toisilta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajilta. Laissa annetut siirtymäajat päättyvät ja sen soveltaminen alkaa 1. päivä huhtikuuta 2020.

Verkkolaskujen välittäminen lain tarkoittamien toimijoiden välillä edellyttää, että toimijoilla on käytössä ohjelmisto laskujen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi. Ohjelmistotalot ovat päivittäneet ohjelmistojensa valmiutta käsitellä eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja. Ohjelmiston päivityksen lisäksi sen käyttöönotto edellyttää usein myös organisaation verkkolaskuvälittäjän tekemiä muutoksia ohjelmiston tuottaman tai vastaanottaman laskuaineiston käsittelyyn. 

Työtä on tehty runsaasti, mutta sitä on edelleen paljon jäljellä. Verkkolaskuvälittäjät ja ohjelmistotalot jatkavat yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koronavirus aiheuttanee kuitenkin lisää viivettä ohjelmistojen päivityksiin sekä niiden käyttöönottoihin.

Verkkolaskun lähettäjiä ja vastaanottajia pyydetään kuitenkin jatkamaan omien, käytössä olevien ohjelmistojen päivittämistä mahdollisimman nopealla aikataululla sekä sopimaan käyttöönoton aikataulusta oman verkkolaskuvälittäjänsä kanssa. Verkkolaskufoorumi pyrkii auttamaan kaikkia osapuolia neuvomalla ja opastamalla.

Valtiokonttori on ilmoittanut, että se hyväksyy 1.4.2020 jälkeen myös muita kuin eurooppalaisen normin mukaisia verkkolaskuja.

Valtiokonttorin tiedote on luettavissa osoitteessa:

Verkkolaskufoorumi suosittelee, että myös muut hankintayksiköt ja elinkeinonharjoittajat noudattavat Valtiokonttorin esimerkkiä ja antavat laskuvastapuolilleen lisää aikaa ohjelmistojen muutosten ja käyttöönottojen läpiviemiselle.

Verkkolaskufoorumin tavoite on järjestää lain luomien vaatimusten ja oikeuksien yksityiskohtaisempaa käsittelyä varten webinaari/webinaareja mahdollisimman pian.

Ajankohtaiset kysymykset voi osoittaa TIEKEen timo.simell@tieke.fi toimitettavaksi verkkolaskufoorumille käsittelyä varten.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma