Verkostot liikenne- ja viestintäministeriön työn tukena
Digitaaliset prosessit

Verkostot liikenne- ja viestintäministeriön työn tukena

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vuodesta 2016 lähtien toiminut Noora Lähde on oikea henkilö kertomaan, minkälaista hyötyä yhteiskunnan pelisäännöistä vastaava organisaatio saa TIEKEn jäsenyydestä.

Verkottaja

Juuri nyt oman tehtävänsä kannalta ajankohtaisista teemoista liikenne- ja viestintäministeriön (lvm) erityisasiantuntija Noora Lähde mainitsee EU:n datastrategian toimeenpanon ja logistiikan digitalisaation. Molempien työstämiseen lvm:n virkamiehet tarvitsevat laajaa verkostoa sekä yhteistyötä yritysten, tutkimustahojen ja viranomaisten kanssa.

”Lainsäätäjän on otettava huomioon yhteiskunnan eri toimijoiden lähtökohdat ja tarpeet, jotta säädöksistä muodostuu kehitystä oikeaan suuntaan vievä perusta. TIEKEn verkostotilaisuuksissa on mahdollista vaihtaa ajatuksia keskeisien sidosryhmien kanssa.”

Kun tarvitaan digitalisaatioprosesseihin liittyvää informaation jakamista ja tietämyksen kasvattamista, TIEKEä voi Lähteen mielestä hödyntää viestien eteenpäin viemisessä.

”Luodessamme tasavertaista yhteiskuntaa mahdollisimman monelle toimijalle meidän on ymmärrettävä muun muassa big dataan, tekoälyyn, esineiden internetiin ja sovellusten rajapintoihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita – eikä meillä ministeriössä tällaista syväosaamista aina ole, vaan sitä löydämme kumppaneidemme, kuten TIEKEn, avulla”, Lähde havainnollistaa.

Vaikuttaja

Erilaisten toimijoiden yhteen saattamisen ohella Lähde pitää TIEKEn keskeisenä mahdollisuutena asenteisiin vaikuttamista. Esimerkiksi logistiikan prosesseja olisi haasteellista sujuvoittaa uuden teknologian avulla, jos yritykset tai rajaviranomaiset haluaisivat ehdottomasti pitäytyä paperidokumentaatiossa.

”Uuden teknologian hyväksyminen ja toimintatapojen muutos vaatii digitaalisten ratkaisujen tehokkuushyötyjen todentamisen esimerkiksi rajanylityksessä ja kuljetusten optimoinnissa ja seurannassa. Osallistumalla erilaisiin selvityksiin ja hankkeisiin sekä tiedottamalla tuloksista TIEKE voi kasvattaa ymmärrystä.”

Lähteen mukaan asenteisiin vaikutetaan parhaiten tiedolla.

”Jotta hyödyt tulevat näkyviksi, tarvitaan tietoa digitalisaation vaikutuksista ympäristöön ja talouteen.”

Noora Lähde

Omalta hallinnonalaltaan Lähde mainitsee liikenteen automaation.

”Tämäkin on monitahoinen kysymys, jota on tarkasteltava paitsi kuskittomien ajoneuvojen, myös älykkään ohjauksen ja digitaalisen infrastruktuurin näkökulmasta. Miten ja missä automaatio parhaiten palvelee päästövähennystavoitteita ja sujuvaa paikasta toiseen siirtymistä – hakemalla vastauksia näihin kysymyksiin TIEKEn kaltaisissa verkostoissa voi vaikuttaa päätöksentekoon ja käytännön toteutuksiin.”

Vauhdittaja

TIEKEn verkostoissa Lähde tuntee olevansa osa yhteisöä, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta entistäkin kilpailukykyisempi ja toimivampi osa globaalia järjestelmää.

”TIEKEn tapahtumissa  ja hankkeissa julkinen ja yksityinen sektori kohtaavat ja vaihtavat ajatuksia. Erilaisista osaamisista, substansseista ja tavoitteista syntyy näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja vastaamaan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin.”

Lähde viittaa hallitusohjelman mukaiseen tiekarttaan, jonka tavoitteena on fossiiliton liikenne Suomessa vuonna 2045 sekä parlamentaariseen työryhmään, jonka tehtävä on laatia 12-vuotinen suunnitelma suomalaisen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi.

”Tällaisia raameja – jotka vaikuttavat muun muassa siihen, minkälaisia hankkeita valtio ryhtyy rahoittamaan – rakennetaan sitä vauhdikkaammin mitä tehokkaammin ja syvällisemmin muodostamme yhteisen tavoitetason, tulevaisuuden skenaariot ja toimenpiteet, sekä osallistumme tutkimuksiin ja kokeiluihin.”  

”Yhdessä TIEKEn verkostoissa voimme antaa vauhtia päästöttömälle tulevaisuudelle yhteiskunnan eri sektoreilla”, Lähde kiteyttää.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä