Webinaarisarja auttaa pk-yrityksiä huolehtimaan tietosuojasta
Digitaaliset prosessit

Webinaarisarja auttaa pk-yrityksiä huolehtimaan tietosuojasta

GDPR2DSM-hankkeessa tarjoamme mikro- ja pk-yrityksille tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyvää tietoa ja työkaluja. Syksyn aikana järjestettävissä webinaareissa käsittelemme tietosuojaa pk-yritysten arjen, eri toimialojen sekä palveluiden kehittämisen näkökulmasta.

GDPR2DSM-hankkeessa vahvistamme pk-yritysten kykyä varmistaa, että niiden tietojenkäsittelyn käytännöt täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tarjolla on tietoa tietosuojan eri osa-alueilta niin pk-yrityksille kuin pk-yrityksille palveluja tuottaville.

Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa elokuun lopulla opimme, mitä hyötyjä hyvin toteutettu tietosuoja tuo yrityksen arkeen.

Mitä iloa on hyvin toteutetusta tietosuojasta?

Hyvin toteutettu tietosuoja voi olla pk-yritykselle kilpailuetu. D-Fence Oy:n ja Tietosuoja ry:n Juha Oravala herätteli pohtimaan, mitä iloa yrityksen tietosuojavalmiudesta on, jos kukaan ei tiedä siitä.

Yritys saattaa jopa tietämättään menettää tilaisuuksia, kun valveutunut tarjouskilpailua avaava yritys selvittää potentiaalisten tarjoajien tietosuojavalmiutta jo ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä.

Tietosuojaseloste toimii näyteikkunana organisaation tietosuojatilaan.

Juha Oravala

Tietosuojaseloste toimii näyteikkunana organisaation tietosuojan tilaan. Oravala muistutti kuitenkin aika-ajoin varmistamaan, että näkymä on kunnossa ja tarjoaa lukijalle tiedot ymmärrettävässä muodossa. On kuitenkin syytä muistaa, että asioiden pitää olla kunnossa myös taustalla, hän korosti.

Tietosuoja on osa vastuullisuutta, joka on yhä tärkeämpi yritystoiminnan kilpailutekijä tänä päivänä, Oravala muistutti.

Tietosuoja-webinaarit jatkuva koko syksyn 2021

GDPR2DSM-webinaari jatkuvat koko syksyn. Webinaareihin osallistuminen on maksutonta.
Seuraavat tilaisuudet ovat:

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja tekijä on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämän aineiston käytöstä.

Lue seuraavaksi