CaaS Nordic – palveluja logistisiin tarpeisiin
Digitaaliset prosessit

Kuva: Adobe Stock

CaaS Nordic – palveluja logistisiin tarpeisiin

Corridor as a Service on digitaalinen toimitusketjujen ja tavaraliikenteen edistäjä. Se innovoi ja kehittää tekniikkaa ja palveluja logistiikan tehostamiseksi.

Viime keväänä perustettu CaaS Nordic ry edistää kansainvälisen logistiikkakeskittymän lisäksi Corridor as a Service (CaaS) -osaamista. Yhdistys on erikoistunut ekosysteemien yhteen liimaamiseen, mikä multimodaalissa digitaalisessa logistiikassa on välttämätöntä.

Yhdistys edistää innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisiä standardeja sekä erilaisten palvelujen yhdistämiseen ja sujuvoittamiseen kehitettäviä rajapintoja.

Itämeren alueella

CaaS Nordicin toiminta keskittyy Itämeren alueelle, jossa kehitetään sekä kansainvälistä logistiikkakeskittymää että edistetään Corridor as a Service (CaaS) -osaamista sekä toimintaa paikallisessa, alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

”CaaS Nordic yhdistää useita logistiikkaan liittyviä alustatoimijoita ja ekosysteemejä kansainvälisesti.”

Juha Kenraali, Caas Nordic ry :n puheenjohtaja ja Traficomin tietojohtaja

CaaS Nordic myös viestii aktiivisesti logistiikan digitalisaatioon liittyvästä kehityksestä kansainvälisesti ja kansallisesti sekä logistiikka-alan kehityksestä sekä vaikuttaa tähän alaan. Yhdistys generoi ja yhdistää hankkeita ja projekteja sekä tarjoaa myös jäsenilleen tilaisuuksia ja työpajoja, jossa viestitään ja kehitetään yhdessä logistiikan digitalisaatiota, ratkaistaan haasteita ja löydetään mahdollisuuksia ja yhteistyöhankkeita.

”Suomi tarvitsee toimijan, jonka tehtävänä on keskittyä logistiikan digitalisaatioon varmistaen prosessien, datan ja järjestelmien yhteentoimivuuden niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kaupassa ja tietenkin myös Euroopan sisämarkkinoilla. Kehityksen kannalta on merkittävää, että toiminta on Suomen kuljetus- ja logistiikkasektorin sekä laajemminkin elinkeinoelämän tarpeita huomioivaa, sekä aktiivista, datalähtöistä, toimeenpanevaa ja vaikuttavaa”, kertoo CaaS Nordicin puheenjohtaja Juha Kenraali.

Laaja verkosto

CaaS Nordicissa ovat edustettuina tutkimus- ja viranomaiset ja kaupungit, logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajat, jotka edistävät logistiikan digitalisaatiota. Yhdistyksen erityispiirre on, että se yhdistää useita logistiikkaan liittyviä alustatoimijoita ja ekosysteemejä kansainvälisesti.

Näihin kuuluvat älykkäitä kuljetuskäytäviä kehittävä CaaS-ekosysteemi, älykäs satama- ja laiva-alustaekosysteemi, logistiikan lohkoketjuratkaisuja edistävä lohkoketjuekosysteemi ja Itämeren alueen älyliikenneyhteisöjä.

Tehokkaalla yhteistyöllä yhdistyksellä on mahdollisuus kehittää uutta kansainvälistä, kilpailukykyistä, kestävää ja tehokasta logistiikkaa. Logistiikan tehokkuuden nostaminen puolestaan vastaa yhteiskunnallisiin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi.

Yritysten tarpeet ja lähtökohdat

CaaS Nordic on kehittynyt yritysten lähtökohdista ja tarpeista. CaaS Nordic tarjoaa mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa ja tulevaisuudessa myös sujuvoittaa omaa liiketoimintaa. CaaS tarjoaa tavaran vastaanottajalle ja lähettäjälle uusia tapoja organisoida ja hallita logistiikkaa ja siten vähentää logistiikkakustannuksia.

CaaS-konsepti mahdollistaa API-pohjaisen ratkaisun luotettavalle tiedonjaolle ja tavoitteena on tehostaa logistiikkaa. Uusien logistiikkapalvelujen nähdään myös edistävän logistiikan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista paremmin yli organisaatiorajojen.

Lue seuraavaksi