Digi jota hengitämme
Uutta osaamista

Digi jota hengitämme

Minulla on unelma: olisimmepa digiosaamisen edelläkävijä vuonna 2023! Siis HSY, me kaikki HSY:läiset yhdessä.

Voisiko digi olla puhdasta ilmaa, jota hengitämme, ilman ahdistusta ja vaivaa. Ihmettelisimme ja ihastelisimme yhdessä, kuinka helposti kaikki hallinnon rutiinit sujuvatkaan. Kuinka hyvin viestien virta soljuukaan eri kanavilla, napaten mukaansa keskusteluja ja tavoittaen kaikki asianosaiset. Kuinka opimme joka päivä jotain uutta ihan huomaamatta.

Kun eteemme tulee digipulma, löydämme siihen ohjeen tai saamme hyvän neuvon tuota pikaa. Ja vanhatkin koirat oppivat meillä uusia asioita ihan innoissaan ilman palkintonameja, koska oppiminen vaan on niin hauskaa.

HSY:n omien digiosaamismerkkien valmistelu etenee vauhdilla

Kohta voimme esitellä merkkien kuvauksia: mitä osaamista niissä edellytetään ja miten osaaminen osoitetaan. Projektin oheistuotteena petraamme myös perusdigitaitoihin liittyviä ohjeita Hessussa, HSY:n intrassa.

Tavoitteena on tukea kaikkia oman digiosaamisensa kehittämisessä. Vahvistetaan uskoa itseemme ja omaan osaamiseemme ja ruokitaan digimyönteisyyttä talossamme.

Työpaikka on aina myös oppimispaikka

Työ tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen eri tavoin, esimerkiksi pieninä oppimispyrähdyksinä arjen keskellä tai isompina paloina, kun pääsee osallistumaan uutta luoviin projekteihin.

Oman osaamisen kehittäminen edellyttää usein pientä venymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Joku tekee sen innolla ”tulta päin” -asenteella ja joku toinen vain pakon edessä, mokaamista peläten. Kun mokat osaa ottaa oppimismahdollisuuksina ja suhtautua niihin jopa huumorilla, niin elämä helpottuu kummasti ja saa kokea oppimisen iloa entistä useammin.

Osaamisen kehittäminen on vastuullisuutta

Digitaitojen kehittäminen liittyy monessa mielessä vastuullisuuteen. HSY:llä on työnantajana vastuu henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja työkyvyn ylläpidosta. Osaamisen johtaminen on myös vastuun ottoa tulevaisuudesta: minkälaista osaamista meillä tarvitaan ensi vuonna ja ensi vuosikymmenellä?

Jokaisella HSY:läisellä on vastuu oman osaamisensa kehittämisestä ja myös tietoturvastamme, joka edellyttää jatkuvaa valppaana oloa ja uuden oppimista. Henkilökohtaisesti minulla on vastuu myös siitä, minkälainen digijälki jälkeeni jää bittiavaruuteen.

***

Ai niin se unelmani: ehkä pitää tarkistaa vielä sitä vuosilukua.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi