Digi jota hengitämme
Uutta osaamista

Digi jota hengitämme

Minulla on unelma: olisimmepa digiosaamisen edelläkävijä vuonna 2023! Siis HSY, me kaikki HSY:läiset yhdessä.

Voisiko digi olla puhdasta ilmaa, jota hengitämme, ilman ahdistusta ja vaivaa. Ihmettelisimme ja ihastelisimme yhdessä, kuinka helposti kaikki hallinnon rutiinit sujuvatkaan. Kuinka hyvin viestien virta soljuukaan eri kanavilla, napaten mukaansa keskusteluja ja tavoittaen kaikki asianosaiset. Kuinka opimme joka päivä jotain uutta ihan huomaamatta.

Kun eteemme tulee digipulma, löydämme siihen ohjeen tai saamme hyvän neuvon tuota pikaa. Ja vanhatkin koirat oppivat meillä uusia asioita ihan innoissaan ilman palkintonameja, koska oppiminen vaan on niin hauskaa.

HSY:n omien digiosaamismerkkien valmistelu etenee vauhdilla

Kohta voimme esitellä merkkien kuvauksia: mitä osaamista niissä edellytetään ja miten osaaminen osoitetaan. Projektin oheistuotteena petraamme myös perusdigitaitoihin liittyviä ohjeita Hessussa, HSY:n intrassa.

Tavoitteena on tukea kaikkia oman digiosaamisensa kehittämisessä. Vahvistetaan uskoa itseemme ja omaan osaamiseemme ja ruokitaan digimyönteisyyttä talossamme.

Työpaikka on aina myös oppimispaikka

Työ tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen eri tavoin, esimerkiksi pieninä oppimispyrähdyksinä arjen keskellä tai isompina paloina, kun pääsee osallistumaan uutta luoviin projekteihin.

Oman osaamisen kehittäminen edellyttää usein pientä venymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Joku tekee sen innolla ”tulta päin” -asenteella ja joku toinen vain pakon edessä, mokaamista peläten. Kun mokat osaa ottaa oppimismahdollisuuksina ja suhtautua niihin jopa huumorilla, niin elämä helpottuu kummasti ja saa kokea oppimisen iloa entistä useammin.

Osaamisen kehittäminen on vastuullisuutta

Digitaitojen kehittäminen liittyy monessa mielessä vastuullisuuteen. HSY:llä on työnantajana vastuu henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja työkyvyn ylläpidosta. Osaamisen johtaminen on myös vastuun ottoa tulevaisuudesta: minkälaista osaamista meillä tarvitaan ensi vuonna ja ensi vuosikymmenellä?

Jokaisella HSY:läisellä on vastuu oman osaamisensa kehittämisestä ja myös tietoturvastamme, joka edellyttää jatkuvaa valppaana oloa ja uuden oppimista. Henkilökohtaisesti minulla on vastuu myös siitä, minkälainen digijälki jälkeeni jää bittiavaruuteen.

***

Ai niin se unelmani: ehkä pitää tarkistaa vielä sitä vuosilukua.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi

Uutta osaamista
TIEKE asiantuntijaksi HSY:n digiosaamismerkkien kehittämisprojektiin
Uutta osaamista

TIEKE asiantuntijaksi HSY:n digiosaamismerkkien kehittämisprojektiin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tavoitteena on edistää henkilöstön systemaattista digiosaamisen kehittämistä ja sen seurantaa. Sitä varten HSY:ssä kehitetään oma digitaitojen osaamismerkistö, jossa huomioidaan erilaiset työtehtävät ja osaamistarpeet.

Merja Sjöblom
Merja Sjöblom
Uutta osaamista
Digitaitojen osaamismerkit: kehittäminen ja käyttöönotto
Uutta osaamista

Digitaitojen osaamismerkit: kehittäminen ja käyttöönotto

OAMK, TIEKE ja 9 muuta digiosaamisen asiantuntijatahoa ovat kehittäneet yhdessä viisiportaisen Osuvat taidot -osaamismerkistön, joka tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavien digiperustaitojen omaksumista. Syksyn webinaarisarjassa perehdytään Osuvat taidot-merkistöön, sen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä eri kohderyhmien käyttökokemuksiin.

Merja Sjöblom
Merja Sjöblom
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo