DigiHyödyllä tehoja pk-yritysten digitalisaatioon
Digitaaliset prosessit

DigiHyödyllä tehoja pk-yritysten digitalisaatioon

Työskentelyn siirtyminen toimistoista etäyhteyksien päähän oli koronakevään testi, jolla mitattiin yritysten digivalmiuksien toimivuus ja yleiskunto. DigiHyöty-hankkeessa tuetaan pk-yritysten digitalisaatiokehitystä.

Uudet teknologiat kuten tekoäly, esineiden internet, somen eri muotojen hyödyntäminen ja erilaisten tuotannon ja logistiikan ohjausmenetelmien kehittyminen, haastavat yritykset digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Samalla on panostettava työhyvinvointiin siten, että tuottavuus kasvaa.

Digiosaamisen puutteiden vuoksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyt saattavat jäädä vähäisiksi, kun edes olemassaolevien ohjelmistojen toimintoja ja mahdollisuuksia ei osata käyttää. Monessa yrityksessä tilanne on se, ettei kehittämiseen ja henkilöstön johtamiseen ole osaamista tai suunnitelmaa.

TIEKE ja työelämäosaajat yhdessä

DigiHyöty-hankkeessa tuetaan pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monipuolisesti: toiminnanohjausohjelmistojen käyttöönotto, tietovälineiden osaaminen, uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen, prosessien tehostaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, sekä ylipäätään kehittämisosaamisen lisääminen.

Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisten ratkaisujen ja niiden käyttöosaamisen lisääminen, yritysten ja digiteknologian asiantuntijoiden yhteistoiminnan edistäminen sekä henkilöstön osallisuuden lisääminen työn kehittäjänä.

DigiHyöty-hankkeessa osaamistaan pk-yritysten käyttöön tarjoavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Työtehoseura (TTS) ja Työterveyslaitos (TTL). Kullakin osatoteuttajalla on oma erityisosaamisalueensa: TTS työhyvinvointi ja tuottavuus, muutoksen johtaminen; TIEKE ict/digitalisaatio ja osaaminen, toiminnanohjausohjelmistojen hyödyntäminen, TTL työhyvinvointi, työprosessien kehittäminen ja ihminen-teknologia-suhde.

TIEKE, TTS ja TTL tuottavat kukin digivalmiuksiaan parantaville pk-yrityksille erityisosaamisensa mukaisia palveluja ja tukitoimia, ja varmistavat yhdessä DigiHyöty-hankkeen kunnianhimoisien tavoitteiden toteutumisen.

Hanke Etelä-Suomen mikro- ja pk-yrityksille

DigiHyöty-hanke on suunnattu Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Hämeen, Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnan mikro- ja pk-yrityksille. Hanke alkoi 1.3.2020 alussa ja päättyy 31.8.2022.

DigiHyöty-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen ELY-keskus, joten osallistumiskustannukset ovat yritykselle edulliset.

Mukaan pääsee, yrityksen koon mukaan, minimissään 120 eurolla.

Lisätiedot

Hyvä mikro- tai pk-yrittäjä, ota yhteyttä! Lähdetään yhdessä kehittämään yrityksesi digivalmiuksia.

Lue seuraavaksi