DigiHyödyllä tehoja pk-yritysten digitalisaatioon
Digitaaliset prosessit

DigiHyödyllä tehoja pk-yritysten digitalisaatioon

Työskentelyn siirtyminen toimistoista etäyhteyksien päähän oli koronakevään testi, jolla mitattiin yritysten digivalmiuksien toimivuus ja yleiskunto. DigiHyöty-hankkeessa tuetaan pk-yritysten digitalisaatiokehitystä.

Uudet teknologiat kuten tekoäly, esineiden internet, somen eri muotojen hyödyntäminen ja erilaisten tuotannon ja logistiikan ohjausmenetelmien kehittyminen, haastavat yritykset digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Samalla on panostettava työhyvinvointiin siten, että tuottavuus kasvaa.

Digiosaamisen puutteiden vuoksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyt saattavat jäädä vähäisiksi, kun edes olemassaolevien ohjelmistojen toimintoja ja mahdollisuuksia ei osata käyttää. Monessa yrityksessä tilanne on se, ettei kehittämiseen ja henkilöstön johtamiseen ole osaamista tai suunnitelmaa.

TIEKE ja työelämäosaajat yhdessä

DigiHyöty-hankkeessa tuetaan pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monipuolisesti: toiminnanohjausohjelmistojen käyttöönotto, tietovälineiden osaaminen, uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen, prosessien tehostaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, sekä ylipäätään kehittämisosaamisen lisääminen.

Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisten ratkaisujen ja niiden käyttöosaamisen lisääminen, yritysten ja digiteknologian asiantuntijoiden yhteistoiminnan edistäminen sekä henkilöstön osallisuuden lisääminen työn kehittäjänä.

DigiHyöty-hankkeessa osaamistaan pk-yritysten käyttöön tarjoavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Työtehoseura (TTS) ja Työterveyslaitos (TTL). Kullakin osatoteuttajalla on oma erityisosaamisalueensa: TTS työhyvinvointi ja tuottavuus, muutoksen johtaminen; TIEKE ict/digitalisaatio ja osaaminen, toiminnanohjausohjelmistojen hyödyntäminen, TTL työhyvinvointi, työprosessien kehittäminen ja ihminen-teknologia-suhde.

TIEKE, TTS ja TTL tuottavat kukin digivalmiuksiaan parantaville pk-yrityksille erityisosaamisensa mukaisia palveluja ja tukitoimia, ja varmistavat yhdessä DigiHyöty-hankkeen kunnianhimoisien tavoitteiden toteutumisen.

Hanke Etelä-Suomen mikro- ja pk-yrityksille

DigiHyöty-hanke on suunnattu Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Hämeen, Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnan mikro- ja pk-yrityksille. Hanke alkoi 1.3.2020 alussa ja päättyy 31.8.2022.

DigiHyöty-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen ELY-keskus, joten osallistumiskustannukset ovat yritykselle edulliset.

Mukaan pääsee, yrityksen koon mukaan, minimissään 120 eurolla.

Lisätiedot

Hyvä mikro- tai pk-yrittäjä, ota yhteyttä! Lähdetään yhdessä kehittämään yrityksesi digivalmiuksia.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma