DigiHyöty

DigiHyöty

Kehittyvä digitalisaatio asettaa haasteita niin mikro- ja pk-yrityksille kuin myös niiden henkilöstölle. Tämä kehitys haastaa yrityksiä verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan keskenään sekä osallistamaan henkilöstöä yrityksen kehittämiseen hyödyntäen myös henkilöstön piilevät osaamiset.

DigiHyöty -hanke on päättynyt 28.2.2023

Hankkeen päätöswebinaari 7.2.2023:  ONKO DIGI UHKA VAI MAHDOLLISUUS

DigiHyöty -hanke on julkaissut: Yrittäjän digitieto-oppaan

Teknologian ja uusien innovaatioiden käyttöönotto muuttaa yritysten toimintamalleja, tuotantoprosesseja ja työn tekemistä. Työn ja toiminnan kehittäminen edellyttää nykyisen tilanteen ja tavoitetilan hahmottamista sekä suunnitelmaa ja toimia tavoitetilanteeseen pääsemiseksi.

DigiHyöty parantaa yrityksen digivalmiuksia

Hankkeen tavoitteena oli:

 • lisätä pk-yritysten osaamista digitaalisuuden tehokkaassa käytössä ja käyttöönotossa
 • kannustaa yrityksiä verkostoitumaan ja etsimään yhdessä ratkaisuja digitalisaation edistämiseksi
 • edistää henkilöstön mahdollisuuksia osallistua toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä johdon kanssa huomioiden yritysten tarpeet.

Tavoitteiden mukaan määriteltiin työprosessit ja osallistetaan henkilöstö mukaan kehittämiseen.

Toiminta muotoillaan yritysten tarpeiden mukaan

Hanke toteutetiin yrityksissä yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Hanke muotoiltiin yrityksen tarpeiden mukaan lähtien nykytilan kartoituksesta.

Hankkeen tuloksena:

Yritys hyötyy:

 • Arvio digitalisaation ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeista
 • Asiantuntijatukea tietojärjestelmien hankinnassa, hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä
 • Tulevaisuuskuva ja suunnitelma henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi niin, että tuottavuus kasvaa ja työhyvinvointi paranee
 • Keinoja ottaa koko työyhteisö mukaan digitalisaation kehittämiseen
 • Verkostovalmennusta sekä digitaalisin välinein että lähitapaamisina.

Työntekijä hyötyy:

 • Tukea omalle osaamiselle ja sen kehittämiselle
 • Keinoja osallistua yrityksen ja toiminnan kehittämiseen
 • Näkemystä oman työn ja yrityksen kehityssuunnasta
 • Verkostovalmennuksen oppeja ja kokemuksia.

Hanke mikro- ja pk-yrityksille

Hanke oli suunnattu Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät- ja Kanta-Hämeen maakuntien mikro- ja pk-yrityksille. Hanke alkoi 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen ELY-keskus.

Hanketta koordinoi Työtehoseura ja kumppaneina toimivat TIEKE ja Työterveyslaitos.

Lisätiedot: