Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja
Digitaaliset prosessit

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa ja sujuvassa käytössä pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Teknologiaa ja innovaatioita pidetään talouden kasvun ja kehittymisen ytiminä. Digitalisaatio kehittyy kaikilla toimialoilla. Tekoäly, esineiden internet (IOT), somen eri muotojen hyödyntäminen ja erilaiset tuotannon ja logistiikan ohjausmenetelmien kehittyminen ja hyödyntäminen haastavat yritykset digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

TTS Työtehoseura käynnistää yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa ESR-rahoitteisen DigiHyöty-hankkeen (1.3.-31.8.2022), joka tukee pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monesta näkökulmasta. Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisia tietojärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa koskevan osaamisen lisääminen henkilöstöä osallistaen ja osaamisverkostoja hyödyntäen. Digitaalisten järjestelmien käytön sujuvuus parantaa tuottavuutta sekä koko henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Hanke toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen alueella.  

Mikäli tiedät pk-yrityksen, joka kaipaisi apua digitaalisten järjestelmien käyttämisessä ja käyttöönotossa sekä digitalisaatioratkaisuja tukevaa verkostoa, vinkkaathan mahdollisuudesta osallistua hankkeeseemme.

Lisätietoa hankkeesta:
Minna Mattila-Aalto 050 3431 896, minna.mattila-aalto@tts.fi
Jari Salo 043 8200 936, jari.salo@tieke.fi

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela