Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja
Digitaaliset prosessit

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa ja sujuvassa käytössä pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Teknologiaa ja innovaatioita pidetään talouden kasvun ja kehittymisen ytiminä. Digitalisaatio kehittyy kaikilla toimialoilla. Tekoäly, esineiden internet (IOT), somen eri muotojen hyödyntäminen ja erilaiset tuotannon ja logistiikan ohjausmenetelmien kehittyminen ja hyödyntäminen haastavat yritykset digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

TTS Työtehoseura käynnistää yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa ESR-rahoitteisen DigiHyöty-hankkeen (1.3.-31.8.2022), joka tukee pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monesta näkökulmasta. Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisia tietojärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa koskevan osaamisen lisääminen henkilöstöä osallistaen ja osaamisverkostoja hyödyntäen. Digitaalisten järjestelmien käytön sujuvuus parantaa tuottavuutta sekä koko henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Hanke toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen alueella.  

Mikäli tiedät pk-yrityksen, joka kaipaisi apua digitaalisten järjestelmien käyttämisessä ja käyttöönotossa sekä digitalisaatioratkaisuja tukevaa verkostoa, vinkkaathan mahdollisuudesta osallistua hankkeeseemme.

Lisätietoa hankkeesta:
Minna Mattila-Aalto 050 3431 896, minna.mattila-aalto@tts.fi
Jari Salo 043 8200 936, jari.salo@tieke.fi

Lue seuraavaksi