Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja
Digitaaliset prosessit

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja

Digihyöty-hanke kehittää uusia toimintamalleja digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa ja sujuvassa käytössä pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Teknologiaa ja innovaatioita pidetään talouden kasvun ja kehittymisen ytiminä. Digitalisaatio kehittyy kaikilla toimialoilla. Tekoäly, esineiden internet (IOT), somen eri muotojen hyödyntäminen ja erilaiset tuotannon ja logistiikan ohjausmenetelmien kehittyminen ja hyödyntäminen haastavat yritykset digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

TTS Työtehoseura käynnistää yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa ESR-rahoitteisen DigiHyöty-hankkeen (1.3.-31.8.2022), joka tukee pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monesta näkökulmasta. Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisia tietojärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa koskevan osaamisen lisääminen henkilöstöä osallistaen ja osaamisverkostoja hyödyntäen. Digitaalisten järjestelmien käytön sujuvuus parantaa tuottavuutta sekä koko henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Hanke toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen alueella.  

Mikäli tiedät pk-yrityksen, joka kaipaisi apua digitaalisten järjestelmien käyttämisessä ja käyttöönotossa sekä digitalisaatioratkaisuja tukevaa verkostoa, vinkkaathan mahdollisuudesta osallistua hankkeeseemme.

Lisätietoa hankkeesta:
Minna Mattila-Aalto 050 3431 896, minna.mattila-aalto@tts.fi
Jari Salo 043 8200 936, jari.salo@tieke.fi

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo