Do Digi Foorumi luotaa digiosaamisen kokonaiskuvaa
Digikyvykkyys

Do Digi Foorumi luotaa digiosaamisen kokonaiskuvaa

Digitaalisen osaamisen yhteistyöfoorumi vie eteenpäin yhteistyötä niin yksilöiden osaamisen kuin pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden digikyvykkyyden varmistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa asettanut Do Digi Foorumin Suomen digitaalisen kehityksen edistämiseksi. Foorumin 37 jäsenentä edustavat laajalti yhteiskunnallisia toimijoita.

Foorumin työ linkittyy Euroopan komission lanseeraamaan National coalition on digital skills and jobs -toimintamalliin osana Euroopan osaamisohjelmaa. Komission digitaalisen vuosikymmen tavoitteissa väestön ja työntekijöiden digiosaaminen nähdään keskeisenä asiana koko Euroopan digitaaliselle kyvykkyydelle.

Do Digi Foorumin avulla tavoitellaan laajoja kehityskulkuja:

  • Digitaalisen transformaation edistäminen
  • Yksilöiden osaamisen ja pk-yritysten sekä julkisten organisaatioiden digikyvykkyyden lisääminen
  • Yritysten digiosaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaamisen parantaminen
  • Eri politiikkalohkojen yhteinen toiminta digitaalisen osaamisen edistämiseksi

Do Digin tehtävänä on ylläpitää kokonaiskuvaa digitaalisesta osaamisesta sekä luodata pitkän aikavälin tavoitteita. Lisäksi foorumi käynnistää lyhyen aikavälin kokeilevaa toimintaa ja toimii ehdotusten generoijana, ns. policy labina digiosaamisen ja digityön teemoissa.

Työtä tehdään avoimesti yhteiskehittämisen hengessä yhdistäen eri tahojen osaaminen ja resurssit. TIEKEstä foorumin työhön osallistuu toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. Foorumin toimikausi jatkuu 31.5.2023 saakka.

Listätiedot TIEKEssä: Hanna Niemi-Hugaerts

Lue seuraavaksi