Do Digi Foorumi luotaa digiosaamisen kokonaiskuvaa
Digikyvykkyys

Do Digi Foorumi luotaa digiosaamisen kokonaiskuvaa

Digitaalisen osaamisen yhteistyöfoorumi vie eteenpäin yhteistyötä niin yksilöiden osaamisen kuin pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden digikyvykkyyden varmistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa asettanut Do Digi Foorumin Suomen digitaalisen kehityksen edistämiseksi. Foorumin 37 jäsenentä edustavat laajalti yhteiskunnallisia toimijoita.

Foorumin työ linkittyy Euroopan komission lanseeraamaan National coalition on digital skills and jobs -toimintamalliin osana Euroopan osaamisohjelmaa. Komission digitaalisen vuosikymmen tavoitteissa väestön ja työntekijöiden digiosaaminen nähdään keskeisenä asiana koko Euroopan digitaaliselle kyvykkyydelle.

Do Digi Foorumin avulla tavoitellaan laajoja kehityskulkuja:

  • Digitaalisen transformaation edistäminen
  • Yksilöiden osaamisen ja pk-yritysten sekä julkisten organisaatioiden digikyvykkyyden lisääminen
  • Yritysten digiosaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaamisen parantaminen
  • Eri politiikkalohkojen yhteinen toiminta digitaalisen osaamisen edistämiseksi

Do Digin tehtävänä on ylläpitää kokonaiskuvaa digitaalisesta osaamisesta sekä luodata pitkän aikavälin tavoitteita. Lisäksi foorumi käynnistää lyhyen aikavälin kokeilevaa toimintaa ja toimii ehdotusten generoijana, ns. policy labina digiosaamisen ja digityön teemoissa.

Työtä tehdään avoimesti yhteiskehittämisen hengessä yhdistäen eri tahojen osaaminen ja resurssit. TIEKEstä foorumin työhön osallistuu toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. Foorumin toimikausi jatkuu 31.5.2023 saakka.

Listätiedot TIEKEssä: Hanna Niemi-Hugaerts

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen