eCall-järjestelmällä suora yhteys onnettomuusautosta hätäkeskukseen
Digitaaliset prosessit

Kuva: Pixhill

eCall-järjestelmällä suora yhteys onnettomuusautosta hätäkeskukseen

EU-maiden eCall-hätäviestijärjestelmäprojektissa sovittiin toimintatavoista sekä standardeista, joiden mukaan maat kehittävät omien hätäkeskustensa järjestelmiä ja toimintaa. Loppuraportti valottaa huomioon otettavia tekijöitä.

EU-maiden yhteinen eCall-hätäviestijärjestelmäprojekti päättyi toukokuussa 2018. Projektissa sovittiin toimintatavoista sekä standardeista, joiden mukaan eri EU-maat sekä jotkut EU-alueen ulkopuoleiset maat kehittävät omien hätäkeskustensa järjestelmiä ja toimintaa siten, että onnettomuuteen joutuneesta autosta voidaan automaattisesti tai kuljettajan aktivoimana avata yhteys hätäkeskukseen.

Samalla siirtyy automaattisesti hätäkeskukselle tiedosto, jossa on onnettomuuteen joutuneen auton perus- sekä sijaintitietoja. Tämä nopeuttaa avun saamista onnettomuuspaikalle ja helpottaa pelastuslaitoksen työtä. On arvioitu, että Suomessa eCall-järjestelmän käyttöönotto tulee vähentämään onnettomuudessa kuolleiden määrään noin viisi prosenttia vuositasolla.

Kaikissa EU-alueella tyyppihyväksytyissä uusissa henkilöautoissa sekä pakettiautoissa on oltava 31.3.2018 lähtien tehdasasennettuna tiedostonsiirtomahdollisuus sekä eCall-näppäin, josta kyseinen yhteys voidaan aktivoida onnettomuuden sattuessa.

TIEKE toteutti yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​:n kanssa Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ja Liikenneviraston tilaaman projektin ”Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestijärjestelmästä Suomessa”.

Projektin ensimmäisenä tavoitteena oli kuvauksen laatiminen Suomen raskaan kuljetuskaluston tilasta ja olosuhteiden erityispiirteistä. Toinen tavoite oli varmistaa, että valmisteltaessa EU-tasolla raskaan liikenteen eCall-standardeja Suomen erityispiirteet niin kaluston kuin olosuhteidenkin osalta otetaan huomioon.

Projektin kolmas tavoite oli kuvauksen laatiminen siitä, miten ajoneuvon lastitiedot välitetään Suomen olosuhteissa sekä kuvaus mahdollisista muutostarpeista kuljetusten antajien ja suorittajien sekä hätäkeskuksen, tieliikennekeskuksen ja pelastustoimen toiminnassa ja järjestelmissä.

Projektin loppuraportti ilmestyi Trafin tutkimussarjassa:Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestintäjärjestelmästä Suomessa -kansi

Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestintäjärjestelmästä Suomessa. Heikki Laaksamo, Mikko Tarkiainen, Risto Öörni, Antti Permala, Jari Salo. Trafin tutkimuksia 8-2018.

Loppuraportti on ladattavissa Traficomin sivuilta osoitteesta:

https://arkisto.trafi.fi/tutkimukset/2018_tutkimukset/selvitys_raskaan_liikenteen_ecall-hataviestintajarjestelmasta_suomessa

 

Lue seuraavaksi

Tutustu TIEKEn palveluihin