Yrittäjän digiagentti: Jamk

Yrittäjän digiagentti: Jamk

JAMKin liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen asiantuntijat tukevat pk-yrityksiä parempaan tulokseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kehittänyt ja kouluttanut pk-yrityksiä pitkään digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. Kehittämistyötä tehdään monialaisesti, asiakkaan kanssa rinnalla kulkien. Liiketoimintayksikön ydinosaamista on pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen, jota se toteuttaa päivittäin asiakasyrityksissä sekä palvelu- että hanketoimintana. Liiketoiminnan asiantuntijuuteen yhdistyy vahva pedagoginen osaaminen, mikä sujuvoittaa yhdessä oppimista. Eri yksiköiden osaamista hyödyntävän toimintatavan ja monipuolisen digitaalisen ja koulutusosaamisen ansiosta Jamk pystyy tarjoamaan vaikuttavan panostuksen yrityksesi digitaaliseen kehittämiseen.

Jamkin digiosaamisen erityisalueet

  • pk-yritysten digitaalinen transformaatio ja digitaalisten prosessien kehittäminen 
  • automaatio ja robotiikka
  • kyberturvallisuus 
  • data-analytiikka ja datan hyödyntäminen liiketoiminnassa 
  • pelillistäminen 
  • web- ja pilvipalvelujen kehittäminen
  • ohjelmistorobotiikan onnistunut käyttöönotto, mallin luominen ja pilotointi

Jamk auttaa yrityksiä jatkuvasti navigoimaan ja kehittymään automaation, robotiikan, tekoälyn, konenäön sekä niihin kiinteästi liittyvien teknologioiden avulla. Koordinoimme uudistuvan teollisuuden osaamiskeskittymää ja TKI-ympäristöä, jossa pk-yritykset voivat kehittää omaa osaamistaan ja digitaalista kyvykkyyttään.

Asiantuntijapooli

Digiagenttitoiminnassa yrityksen kehittäjäkumppanina toimii Jamkin monipuolinen asiantuntijapooli. Poolin asiakasvastaavat Jaana Saarisilta ja Kirsi Kemell toimivat pilotoinnissa pääasiallisina yrittäjän digiagentteina. Alkuvaiheen tarvekartoituksen pohjalta he auttavat valitsemaan yritykseesi parhaiten soveltuvan asiantuntijan. Tutustu toimijoihin!

Asiakasvastaavat

Kirsi Kemell, KTM, HM, AmO

Olen kokenut johtamisen asiantuntija sekä sertifioitu Business Coach ja Team Coach. Vahvuuksiani ovat systeeminen ja strateginen kehittämisote sekä ymmärrys ihmisten ja prosessien symbioosista. Olen luotettava ja helposti lähestyttävä kehittäjäkumppani. Lähdetään yhdessä kehittämään digitaalista liiketoimintaanne ja parantamaan digikyvykkyyttänne! Kirsi Kemell | LinkedIn

Jaana Saarisilta, KTM, HHJ, yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Olen pk-yritysten liiketoiminnan kehittäjä ja kasvun johtamisesta innostunut yritysvalmentaja. Vahvuuksiani on strateginen ajattelu ja johtaminen, asiakaslähtöinen kehittämisote sekä ymmärrys pk-yritysten liiketoiminnan systeemisestä kokonaisuudesta. Olen innostunut, osallistava ja idearikas sparraaja, joka ei kaihda pysäyttää ja kysyä, eli sopivalla tavalla haastaa organisaation johtoa ja tiimejä uudistumisessa ja kehittämistyössä. Autan teitä mielelläni näkemään digitaaliset mahdollisuudet ja tarttumaan niihin.

Muut asiantuntijapoolin jäsen

Erica Svärd                                Erica Svärd | LinkedIn

Liinamaaria Hakola                  Liinamaaria Hakola | LinkedIn                        

Juha Saukkonen                       Juha Saukkonen | LinkedIn

Tommi Skottman                     Tommi Skottman | LinkedIn

Mika Rantonen                         Mika Rantonen | LinkedIn

Riikka Ahlgren                          Riikka Ahlgren | LinkedIn

Laura Sjöman                            Laura Sjöman | LinkedIn