Yrittäjän digiagentti: Robocoast EDIH

Yrittäjän digiagentti: Robocoast EDIH

Robocoast EDIH:in (European Digital Innovation Hub) tukee erityisesti teollisuuden pk-yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa. Robocoast EDIH on kouliintunut yritystoiminnan modernisoija, jonka ammattilaisverkostot kattavat esimerkiksi robotiikan ja AI:n, kyberturvallisuuden ja merenkulkualan.

Robocoastilla on runsaasti kokemusta yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja uusien ratkaisujen käyttöönotosta – he ovat esimerkiksi modernisoineet leipomon ja etsineet tuotantolaitoksen datasta poikkeamia tekoälyn avulla. Yrittäjän digiagentin pilotoinnin vastuullisena johtajana Robocoastilla toimii KTM Mikko Puputti. Mikolla on lähes 25 vuoden kokemus digitaalisten ratkaisujen yritystarvelähtöisestä kehittämisestä ja modernisaatiokatsausten toteuttamisesta. Hänellä on myös kokemusta digitaalisiin ratkaisuihin liittyvistä kokeiluista ja testauksista.

Robocoast EDIH

Robocoast EDIH on konsortio, joka koostuu 15 korkeakoulusta ja seitsemästä muusta yrityskehitys- ja tutkimusorganisaatiosta Suomessa. Konsortio antaa yrityksille pääsyn kaikkiin EU:n alueella tarjolla oleviin EDIH-palveluihin ja asiantuntijoiden muodostamiin osaamisverkostoihin. Robocoast EDIH:n kautta yritykset voivat myös yhdessä korkeakoulujen kanssa testata ja kehittää uusia tarvelähtöisiä digitaalisia ratkaisuja.