DigiTähti

DigiTähti

Matkailu- ja ravintola-alan digitalisaatiota edistetään ja digiosaamista vahvistetaan DigiTähti-hankkeessa, jossa tarjotaan alan yrityksille keinoja liiketoiminnan elvyttämiseen jo koronakriisin aikana ja varsinkin sen jälkeen.

Koronakriisi toi uusia haasteita yrityksille

Koronakriisi on osoittanut, että monien mikro- ja pk-yrityksien on ryhdyttävä kehittämään uusia kanavia tuotteiden ja palveluiden myyntiin, jakeluun sekä viestimiseen, kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen olemassa olevan ja potentiaalisen asiakaskunnan kanssa, kun henkilökohtaiseen kontaktiin ja palveluun perustuvat kanavat eivät ole käytettävissä. Nämä kanavat ja niiden toiminta perustuu pitkälti tieto- ja viestintäteknologian ja sen hyödyntämisen osaamiselle.

Hankkeella digiosaaminen ajantasalle

Hanke tukee erityisesti matkailu- ja ravintola-alan mikro- ja pk-yrityksiä sekä muita pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi tori – ja hallikauppiaat sekä kivijalkaliikkeet, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. Näiden yritysten toiminta perustuu usein henkilökohtaiseen palveluun ja toimialan osaamiseen, jota hankkeen avulla on mahdollista kehittää ja tehostaa digiosaamista ja välineitä hyödyntäen. Hankkeen kärkitavoitteena on, digitaitojen kehittämisen lisäksi, verkkokauppa-alustan etsiminen ja verkkokauppatekniikan käyttöönotto. Tähän perustuen yritykset voivat rakentaa digitaalisen markkinointinsa, myyntinsä ja tukitoimintonsa.

Digitalisaation edut ja hyödyt käyttöön

DigiTähti-hanke tukee matkailu- ja ravintola-alan pk-yrityksiä ja yrittäjiä tunnistamaan uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuudet omassa yritystoiminnassaan. Lisäksi hanke opastaa näitä tahoja ottamaan haltuun digitalisaation edut ja hyödyn yritykselle ja itselleen sopivimmalla tavalla. Perusajatuksena DigiTähti-hankkeessa on kehittää yritysten ja yrittäjien valmiuksia monipuoliseen ja -kanavaiseen liiketoimintaan digitalisuutta hyödyntäen ja näin lisätä yritysten kykyä torjua erilaisten tilanteiden tuomia taloudellisia ongelmia. Digitalisuutta hyödyntävä yritys antaa itsestään myös nykyaikaisen ja aikaansa seuraavan vaikutelman.

Ennalta arvaamattomissa tilanteissa ne yritykset, joilla on käytössään digitaaliset työvälineet ja kanavat, menestyvät paremmin kuin ne yritykset, joiden liiketoiminnassa ei ole hyödynnetty digitalisaation suomia mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla liiketoiminta elpyy ja lähtee kasvuun.  DigiTähti-hankkeen avulla yrittäjä saa keinoja ja osaamista ansaitakseen tähden myös digitaalisista palveluistaan. 

DigiTähdellä uusia työkaluja yrittäjille

DigiTähti-hanke antaa yrittäjille perusosaamista digitaalisten ratkaisujen hankintaan ja vertailuun, sekä erilaisten mahdollisuuksien soveltuvuuden arviointiin omassa liiketoiminnassa. Hankkeessa kannustetaan yrityksiä ja yrittäjiä yhteistyöhön kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vertailemisessa ja yhteisten ratkaisujen kehittämisessä. Digitalisaation vaikutukset kertautuvat ja tehostuvat, kun ne kohdistuvat laajempaan toimijajoukkoon, jolla on sama ja toisiaan tukeva liiketoiminnallinen päämäärä (esim. majoitus, aktiviteettipalvelut, ravintola, tukku, tuottajat ja kuljetusliikkeet).

Digitalisaatiolla pyritään myös saavuttamaan parempaa taloudellista kannattavuutta, sillä se lisää markkinoilla tarvittavaa potentiaalia, jolla on tuottavuutta ja kilpailukykyä lisäävä vaikutus. Digiosaaminen kytkeytyy siten myös uusmaalaisten tavoitteeseen saavuttaa korkeampaa elintasoa ja taloudellista kehittymistä.

Hanke Uudenmaan mikro- ja pk-yrityksille

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Uudenmaan alueella toimivat matkailu- ja ravintola-alan mikro- ja pk-yritykset sekä muut uusimaalaiset pienet yritykset, kuten esimerkiksi tori – ja hallikauppiaat sekä kivijalkaliikkeet.

DigiTähti hankkeeseen osallistuminen on yrityksille veloituksetonta.

Hanke rahoitetaan Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta sekä Uudenmaan kuntien – Hanko, Helsinki, Lohja, Porvoo ja Raasepori – rahoitusosuuksilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa TIEKE ja hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien matkailuelinkeinon kanssa. Hanke käynnistyi toukokuussa 2020 ja päättyy elokuussa 2021.

 

Hankkeen toimenpiteinä:

 • Kerätään 100 toimialan yritystä ja uusmaalaista kaupunkia osallistumaan valmennuksiin ja työpajoihin.
 • Selvitetään osallistujayritysten digitaaliset nykyvalmiudet (ohjelmistot/järjestelmät ja niiden käyttö) (60 yritystä)
 • Etsitään verkkokauppa-alusta ja -tekniikka, sekä valikoituja digitaalisen kaupankäynnin konkreettisia ratkaisuja ja kehittämistoimia, joita kokeillaan yhdessä yritysten ja kuntien kanssa. Verkkokauppa-alustan pitää mahdollistaa ristiinmyynti.
 • Toteutetaan valmennus webinaareina (3-5 kpl) ja, työpajoina (7-9 kpl).
 • Järjestetään avoin yhteenvetoseminaari hankkeen tuloksista ja hankkeen aikana kerätyistä hyvistä käytännöistä digiloikan jatkamiseksi
 • Hankkeen aikana julkaistaan viisi lehdistötiedotetta, joissa esitellään yritysten onnistumisia ja digitalisaation roolia muutoksessa.

 

Valmennustilaisuuksissa yrityksille tarjotaan räätälöitynä tietoa ja ohjausta muun muassa siitä, miten:

 • käytetään digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja omassa liiketoiminnassa
 • hyödynnetään internetin ja sosiaalisen median kanavia markkinoinnissa ja tiedotuksessa
 • perustetaan verkkokauppa ja mitä on tiedettävä sen hankinnassa (ostajan ohjeet/opas)
  • joustava tilauspalvelu
  • tarjottavissa kaikille potentiaalisille asiakkaille
  • asiakasuskollisuuden vahvistaminen ja ylläpito
 • otetaan käyttöön sähköinen laskutus/verkkolasku ja miten se toimii
 • tuotetaan talousraportit viranomaisille sähköisesti
 • hoidetaan asiakas-, markkinointi- ym. rekisterit GDPR-sääntöjen mukaisesti

Lisätietoja: