DiKATA parantaa digiosaamista
DiKATA logo

DiKATA parantaa digiosaamista

DiKATA-hankkeessa tavoitellaan kaikille riittävää digiosaamista. Digitaitotasoihin perustuvan avoimen ja maksuttoman verkkokurssin avulla voi kehittää omaa digiosaamistaan ja ansaita osaamismerkkejä.

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalainen saavuttaa digiosaamisessa riittävät taidot. Jollekin riittää se, että selviää päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

MOOC-kurssi digiosaamisen kehittämiseen

Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Tähän yhteiskunnalliseen osaamistarpeeseen DiKATA-hanke vastaa tarjoamalla kaikille avoimen, itsenäisesti omaan tahtiin suoritettavan Digiosaamisen perusteet -verkkokurssin.

Digiosaamisen perusteet -kurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin itselle sopivassa paikassa. Kurssilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta. Erityisesti työelämässä oleville kurssi tarjoaa välineitä osaamiseen, ja ikäihmisille ja opiskelijoille kurssi tuo iloa ja innostusta digitaitojen harjoitteluun. Väylä digiosaamisen on tehty helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua on matala.

Kurssi sisältää kolme taitotasoa (aloittelija, peruskäyttäjä, hyötykäyttäjä), ja näistä kukin viisi sisältöosioita. Sisältöosiot koostuvat opiskeltavasta sisällöstä ja tehtävistä ja jokaisen osion lopuksi on tentti, jonka suorittamista voi yrittää niin monta kertaa kuin haluaa.

Sisältöosioiden jälkeen osallistuja tekee tasotestin. Hyväksytystä tasotestistä saa digitaalisen osaamismerkin.

Kuva: Digiosaamisen perusteet -verkkokurssin digitaaliset osaamismerkit

Digitaitotasot verkkokurssin taustalla

DiKATA-hankkeessa määritellyt kansallisiiin ja kansainvälisiin viitekehyksiin perustuvat digitaitotaitotasot tarjoavat mallin, jonka avulla jokainen voi määritellä, mistä lähteä liikkeelle saavuttaakseen riittävät digitaidot. On selvää, että jollekin riittää selviäminen päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

Digitaitotasoissa osaaminen on jaettu kolmeen tasoon: aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä. Tasoihin sisältyy osin samoja osaamisalueita, kuten viestintä ja vuorovaikutus, mutta niiden tarkemmat osaamiskriteerit eroavat toisistaan tason mukaan.

DiKATA-hankkeen kumppaniverkosto

DiKATA-hanketta koordinoi SnellmanEDU. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 18 kesäyliopistoa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on luonut hankkeen pohjaksi digitaitotasot, joiden avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry tarjoaa hankkeeseen koulutuksia, jotka mahdollistavat tasavertaista oppimista yhteiskunnassa.

Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.