DiKATA parantaa digiosaamista
DiKATA logo

DiKATA parantaa digiosaamista

DiKATA-hankkeessa tavoitellaan kaikille riittävää digiosaamista. DiKATAssa järjestetään maksuttomia verkkokoulutuksia ja määritellään digitaitotasot, joiden avulla voi arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa.

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalainen saavuttaa digiosaamisessa riittävät taidot. Jollekin riittää se, että selviää päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

DiKATA järjestää maksuttomia digikoulutuksia

Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Tähän yhteiskunnalliseen osaamistarpeeseen vastaa DiKATA-hanke tarjoamalla maksuttomia digikoulutuksia suomalaisille.

DiKATA-hanke keskittyy työikäisten digitaalisiin perustaitoihin, joiden hallinta mahdollistaa työn tekemisen, työssä kehittymisen ja muun arjen sujuvuuden. Hankkeessa digitaidot ymmärretään nykyajan kansalaistaitoina, joiden oppiminen on jokaisen oikeus. Kouluksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarpeelliseksi kehittää omia digitaitojaan.

Digitaitotasot auttavat arvioimaan ja kehittämään digiosaamista

DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotaitotasot tarjoavat mallin, jonka avulla jokainen voi määritellä, mistä lähteä liikkeelle saavuttaakseen riittävät digitaidot. On selvää, että jollekin riittää selviäminen päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

Digitaitotasoissa osaaminen on jaettu kolmeen tasoon: aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä. Tasoihin sisältyy osin samoja osaamisalueita, kuten viestintä ja vuorovaikutus, mutta niiden tarkemmat osaamiskriteerit eroavat toisistaan tason mukaan.

DiKATA-hankkeen kumppaniverkosto

DiKATA-hanketta koordinoi SnellmanEDU. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 18 kesäyliopistoa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry luo hankkeen pohjaksi digitaitotasot, joiden avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry tarjoaa hankkeeseen koulutuksia, jotka mahdollistavat tasavertaista oppimista yhteiskunnassa.

Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.