Syksy 2021 -koulutus

Syksy 2021 -koulutus

Syksyllä 2021 toteutamme koulutuskokonaisuuden johdanto-osion, Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä ajalla 10.9. – 2.12.2021.

 • Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää osaamisperusteisuuden määritelmän.
 • Hän ymmärtää arvioinnin tukevan osaamistavoitteita siten, että arviointi toimii oppimisprosessin ohjaajana, jota valitut opetusmenetelmät tukevat.
 • Hän ymmärtää eron osaamisen ja suoritteen välillä.
 • Osallistuja saa perustiedot osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä sähköisestä osaamisen dokumentoinnista.
 • Koulutuksen aikana osallistuja tutustuu myös ePerusteisiin, Koski-tietovarantoon ja Opintopolku. fi-palveluun.

Alla koulutuksen aikataulu ja ohjelma. Koulutuksen kaikki tapaamiset järjestetään verkossa (Zoom). Oppimisympäristönä käytämme Google Classroomia.

Perjantai 10.9.2021 klo 9 – 15

Aloitus, koulutuskokonaisuuden esittely, päivän ohjelma, osallistujien esittäytyminen: Merja Sjöblom | TIEKE
Johdanto osaamisperusteisuuteen: Petja Sairanen | Haaga-Helia
Google Classroomin käyttö
Ennakkotehtävien käsittely
Arviointiopas: Sanna Brauer | OAMK

Tiistai 21.9.2021 klo 9 – 12

Classroom-tilannekatsaus: Merja Sjöblom | TIEKE
Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä: Mia Valanne | Opintokeskus Sivis
Ohjeistus 6.10. tapaamiseen valmistautumiseen: Merja Sjöblom | TIEKE

Keskiviikko 6.10.2021 klo 9 – 12

Osallistujien osuus:

 • Oppilaitoksen tilanne ja suunnitelmat: strategia, resurssit, osaamisperusteisuuteen siirtyminen, arviointi, e-Perusteet, Koski-tietovarannon käyttö, osaamismerkit, muut aiheeseen liittyvät koulutukset
 • Mikä osaamisperusteisuudessa ja sen liittymisssä pohdituttaa tässä vaiheessa

Keskiviikko 3.11.2021 klo 9 – 15

Yhteiset toimintamallit, pohjat, ohjeistukset ja suunnitelmat oppilaitosmuodoittain

 • Opintokeskukset
 • Kansanopistot
 • Kansalaisopistot
 • Kesäyliopistot
 • Urheiluopistot

Pienryhmätyöskentelyä oppilaitosmuodoittain

Perjantai 19.11.2021 klo 9 -12

Osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: Merja Sjöblom | TIEKE
Vapaan sivistystyön opintosuoritteet ja valtakunnallinen Koski-tietovaranto: Laura Ryymin | Opetushallitus
ePerusteet vapaassa sivistystyössä: Ulla Kauppi | Opetushallitus

Torstai 2.12.2021 klo 9 – 12

Osaamisperusteisuuteen siirtyminen luo mahdollisuuksia: Heikki Tulkki | Opetushallitus
Työmarkkinatori on työn ja osaamisen palvelu: Leena Rankila ja Anna-Liisa Kuivalainen | KEHA-keskus
Sivistyksen ja osaamisen suhde – vapaan sivistystyön kenttä uudistuu: Björn Wallén | Vapaa Sivistystyö ry
Yhteenveto ja loppukeskustelu

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätiedot