Lärandemål inom fria bildningen

Lärandemål inom fria bildningen

Fortbildning

Bildningsalliansen deltar i ett nationellt projekt för att utveckla kunskapen och förståelsen kring kompetensbaserat lärande. Under hösten 2021 erbjuder vi alla inom fria bildningen en gratis fortbildning i lärandemål och kompetensbaserat lärande. Utbildningen motsvarar 2 sp. Kurserna lärare är Monica Londén och Jan-Erik Mansikka. Utbildningen går helt på distans.

Kurstillfällen

(9-15) 17.9, 1.10, 12.11

Dessutom innehåller kursen också självständigt arbete, handledning samt inpirationswebbinarier.

Kursprogram/innehåll:

  • förhandsuppgift
  • 3 kurstillfällen (virtuella)
  • inspirationswebbinarier
  • självständigt arbete
  • handledning, feedback och genomgång

Sammanlagt 54 h = 2 sp

Målsättningar

Efter genomförd kurs skall deltagaren

  • förstå vad kompetensbaserat lärande omfattar
  • förstå hur bedömningen av lärandemål går till och på vilket sätt bedömningen fungerar som ett stöd vid inlärningen
  • förstå skillanden mellan en kompetens och en prestation
  • ha kännedom om grunderna i validering av lärande, valideringens betydelse i lärandeprocessen samt elektroniksk dokumentation av kompetenser
  • bli bekant med ePeruste, Koski-systemet och studieinfo.fi-tjänsten

Anmäl dig senast 12.9.