Oppimisen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä
Uutta osaamista

Oppimisen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä

TIEKEn ja eOppimiskeskuksen molemminpuolinen jäsenyys on tuottanut ratkaisuja esimerkiksi opetusalan ja työelämän digiosaamisen parantamiseen.

Suomen eOppimiskeskus ry on 20-vuotias verkko-opetuksen ja digitaalisten opetusmetodien edistäjä. Pieni toimija saa polttoainetta yhteistyöstä ja laajoista verkostoista.

Toiminnanjohtaja Kaisa Honkonen ja digitaalisten oppimistaitojen asiantuntija ja kouluttaja Piia Keihäs toteavat, että ymmärrys verkkovälitteisen oppimisen mahdollisuuksista ja realiteeteista on mullistunut parissa vuosikymmenessä.

”Yhdistyksen alkuaikoina oltiin vasta internetin laaja-alaisen käytön kynnyksellä”, Keihäs muistuttaa. ”Tuolloin eOppimiskeskus joutui avaamaan toimintansa tarkoitusta hyvinkin alkeista. Nykyään digitalisaation mahdollisuudet tunnistetaan aivan toisella tavalla.”

”Oppiminen on oikeus, se ei saa olla etuoikeus.”

Kaisa Honkonen
Toiminnanjohtaja
Suomen eOppimiskeskus


Visioista tuli arkea

”Osa aikanaan kaukaisilta tuntuneista verkko-opetuksen visioista on Suomessa nyt tavallista arkea. On kuljettu pitkä matka aikaan, jossa tieto on jatkuvasti saatavilla, yhteistyö sujuu verkossa ja oppiminen onnistuu kaikkialta ”, Honkonen summaa.

Digiopetuksen kehittäminen on vaatinut määrätietoista panostusta ja runsaasti resursseja. Esimerkiksi koronapandemia olisi voinut vahingoittaa suomalaislasten koulunkäyntiä todella kohtalokkaasti, jos opettajien digitaalista osaamista ei olisi pidetty tärkeänä kehityskohteena jo vuosien ajan.

Suomen eOppimiskeskuksessa kiinnitetään huomiota elinikäiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä monenlaisten oppijoiden huomioimiseen. Ajankohtaisia teemoja ovat oppimisanalytiikka, tekoäly, verkostot ja digihyvinvointi. eOppimiskeskus muun muassa kouluttaa opettajia hyödyntämään oppimisesta syntyvää dataa oppijan opintopolun eri vaiheissa.

Oppiminen on perusoikeus

Tasa-arvoinen pääsy oppimisratkaisujen piiriin on eOppimiskeskuksen kärkipyrkimyksiä. Esimerkiksi kolmivuotisen Learning Circles in Libraries -hankkeessa aikuisille tarjottiin avoimia oppimateriaaleja ja vertaisoppimista yhdistäviä opintopiirejä. ”Oppiminen on jokaisen oikeus, se ei saa olla etuoikeus”, Honkonen kiteyttää.

Tärkeä keino kansalaisen koulutusoikeuksien edistämiseen on koulutuksen tarjoajien kouluttaminen. Honkonen mainitsee eOppimiskeskuksen TIEKEn ja jäsenyritysten kanssa toteuttamat OpenPäivitys-koulutukset, jotka kohensivat opettajien digitaitoja ympäri Suomen. Osallistujia oli niin yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen kuin vapaan sivistystyön piiristä.

Ratkaisut löytyvät yhteistyönä

TIEKEn ja eOppimiskeskuksen yhteistyötä ja hankekumppanuutta edistää se, että molemmat ovat toistensa jäseniä ja vaikuttavat aktiivisesti erilaisissa verkostoissa. eOppimiskeskus ylläpitää esimerkiksi Digikilta-kuntaverkostoa esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

Pienenä toimijana eOppimiskeskus korostaa, että yhteistyö on vaikuttavuuden elinehto. ”Digitalisaation kokonaisuudet ovat nykyään niin kompleksisia ettei organisaatioiden ole järkevää ratkaista kaikkia haasteita yksin. Hyvät käytännöt ja osaaminen on tehty jaettavaksi, mokatkin”, Honkonen ja Keihäs kannustavat.

TIEKEn jäsenyyden ansiosta eOppimiskeskuksen työntekijät kertovat hyötyneensä AamuAreenoista ja Vaikuta & Vaikutu-tapahtumista, joiden sisältöihin ovat itsekin päässeet vaikuttamaan. Pienen yhdistyksen hallintorutiineja keventää TIEKEn Verkkolaskuosoitteisto. TIEKEn 50 jäsenestä koostuva, eri yhteiskunnan sektoreita edustava verkosto tarjoaa oikopolun tietoyhteiskunnan trendeihin.

Artikkeli on ilmestynyt ensimmäisen kerran Tiedosta-lehden numerossa 1/2021.

Lue seuraavaksi