Tietohallinnossa työskentelevä, tekoälyn kehittäjä, tietosuojavastaava vai datan käsittelijä – kenelle datavastuullisuuden valmennus on suunnattu? 
Vastuullisuus

Tietohallinnossa työskentelevä, tekoälyn kehittäjä, tietosuojavastaava vai datan käsittelijä – kenelle datavastuullisuuden valmennus on suunnattu? 

Maaliskuun 14. päivä alkava datavastuullisuuden valmennus tarjoaa kokonaismallin, jonka avulla datan hyödyntämisen eettisyydestä voidaan keskustella yhteisellä kielellä eri työroolien välillä. Mikään työrooli ei voi yksin taata vastuullisuutta, sillä siihen vaikuttavia päätöksiä tehdään eri rooleista käsin koko datan elinkaaren ajan.

Tietosuojavastaaville valmennus tarjoaa mallin, jolla lainsäädännön vaatimuksia voi laajentaa yleisiksi dataa koskeviksi eettisiksi tavoitteiksi. Tällainen tarkastelu voi myös auttaa ymmärtämään dataan liittyviä eettisiä haasteita, joihin vakiintunutta lainsäädäntöä ei vielä ole tai sitä vasta kehitetään. Esimerkiksi tekoälyn eettisistä riskeistä on keskusteltu jo pitkään ennen EU:n tulevan AI Actin suunnittelua.  
 
Tietohallinnossa työskentelevät oppivat ymmärtämään tietojärjestelmissä liikkuvan datan potentiaalia ihmisten parempaan palvelemiseen, mutta myös hahmottamaan käsittelystä seuraavia eettisiä riskejä. Kun eettinen tarkastelu tuodaan osaksi organisaation datan hallintaa, on yhteistyö sujuvaa ja dataan liittyvät toimet tukevat toisiaan. 
 
Tekoälyn kehittäjä kohtaa työssään eettisiä valintoja, jotka eivät ole ratkaistavissa puhtaasti numeerisin keinoin. Valmennuksessa käydään läpi, kuinka kommunikoida tekoälymalleista ymmärrettävästi muille sidosryhmille, joiden näkemystä tarvitaan päättämään mallien painotuksista tai läpinäkyvyysvaatimuksista.  

Dataa työkseen käsittelevä saa tietoa siitä, miten yrityksen sisäisesti saatavilla olevan datan rajoituksista ja mahdollisuuksista voi viestiä muille. Data sisältää vain yhden näkemyksen todellisuudesta, jota se kuvaa. Valmennuksessa oppii ymmärtämään, kuinka datan eri hyödyntäjäryhmät voivat tulkita samaa dataa kovin eri tavalla, mikä voi johtaa myös eettisiin haasteisiin. 

Vastuullisuuden asiantuntijat pyrkivät todentamaan organisaation vastuullisuutta esimerkiksi ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Datan vastuullinen hyödyntäminen kytkeytyy näistä kaikkiin osa-alueisiin. Datan käsittelyllä on ensinnäkin ympäristöön vaikuttava hiilljalanjälki. Toisaalta datan pohjalta saatetaan huomaamattakin tehdä joitain ihmisryhmiä syrjiviä tai vinoutuneita päätöksiä. Datan hallinnan systemaattisuus tukee hyvää hallintotapaa sekä hallinnon läpinäkyvyyttä. Systemaattisuus myös ehkäisee tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä.   

Miten päästä datavastuullisuudessa alkuun?

Dataa ja vastuullisuutta kannattaa pohtia paitsi erikseen myös yhdessä. Datan hyödyntämiseen liittyy mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen arvonluontiin, mutta myös automaattisen ja nopean käsittelyn myötä kertautuviin riskeihin. 

Viisi askelta datavastuullisuuteen -artikkelissamme käymme läpi viisi vaihetta datavastuullisuuden edistämiseksi. Artikkeli on tuotettu Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa -hankkeen puitteissa.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Nitron tietosuojavastaava sai TIEKE:n datavastuullisuuden valmennuksesta uusia ajatuksia ja konkreettisia työkaluja
Vastuullisuus

Nitron tietosuojavastaava sai TIEKE:n datavastuullisuuden valmennuksesta uusia ajatuksia ja konkreettisia työkaluja

Syksyn 2023 datavastuullisuuden valmennus antoi Nitro-yrityksessä työskentelevälle Pepita Kautolle uusia ajatuksia datavastuullisuudesta. Valmennus selkeytti aihepiiriin liittyvää termistöä, auttoi tunnistamaan riskejä sekä tarjosi työkaluja, joita hän aikoo esitellä muillekin organisaatiossaan. Kautto koki vertaistuen antoisaksi ja sai perspektiiviä niin valmentajilta kuin muilta osallistujilta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Viisi askelta datavastuullisuuteen
Digikyvykkyys

Viisi askelta datavastuullisuuteen

Dataa ja vastuullisuutta kannattaa pohtia yhdessä ja erikseen. Datan hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia sekä riskejä, eikä vastuullisuus kilpisty pelkäksi yksilöharjoitukseksi. Artikkelissa käymme läpi viisi vaihetta datavastuullisuuden edistämiseksi.

Mikko Eloholma
Vastuullisuus
Datavastuullisuuden valmennus opastaa datan hallittuun ja eettiseen käsittelyyn
Vastuullisuus

Datavastuullisuuden valmennus opastaa datan hallittuun ja eettiseen käsittelyyn

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus datan keräämisessä korostuvat digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Jokaisen organisaation tulisi pysähtyä miettimään, miksi ja mihin käyttöön tiettyä dataa kerätään, miten sitä säilytetään ja kenellä siihen on pääsy. Näitä teemoja käsittelee TIEKE:n datavastuullisuuden valmennus, josta on hyötyä niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille organisaation koosta riippumatta. Tässä artikkelissa valmennuksesta kertovat TIEKE:n Mikko Eloholma, valmennukseen osallistunut Nitron Pepita Kautto sekä Data Ethics Canvas -työkalua käyttävä Heli Väätäjä Lapin AMK:sta.

Viestintätoimisto Aivela