Avoin saavutettavuusdata täydentää toimitusosoitetta
Digitaaliset prosessit

Avoin saavutettavuusdata täydentää toimitusosoitetta

Tutustumme ammattikuljettajien hiljaiseen tietoon, joka yleensä puuttuu logistiikka-alan ajojärjestelmistä. Logistiikan saavutettavuusdata -hanke tuo tätä tietoa kuuluviin avoimen dataratkaisun kautta, johon kuljettajat voivat täydentää tietoa kaupungissa liikkumisesta.

Hankkeessa TIEKE ja Forum Virium rakentavat kuljetusten hidastuksia poistavaa dataratkaisua, yhteistyössä alan yritysten kanssa. Kuljetusyritysten osallistuminen antaa arvokasta tietoa siitä, mitä muuta informaatiota ammattikuljettaja tarvitsee toimituskohteestaan kuin ajomääräyksessä ilmoitetun katuosoitteen.

Pelkän kartan perusteella suunnistaminen jättää huomiotta monia kuljetuksen kestoon vaikuttavia tekijöitä. Kuljettajien täytyy pystyä lisäämään itse suunnitteilla olevaan avoimeen dataratkaisuun sellaista tietoa, joka tavallisesti kertyy vain työkokemuksen kautta. Valmiin ratkaisun tulee myös olla integroitavissa rajapintojen kautta yleisesti käytettyihin logistiikkajärjestelmiin. Mutta millaista kuljettajien hiljainen tieto käytännössä on?

Logistiikka-alan yrityksiä osallistui keväällä 2021 työpajaan, jossa ne kuvailivat tässä artikkelissa esiteltyjä tiedontarpeita. Hankkeen toiminta-alueena on Helsingin keskusta, mikä näkyy myös vastauksissa.

Reittivalintaan vaikuttava data

Jos jakeluauton kuljettaja ei ole saanut tietoa alueen tietöistä, voi yllättävä kiertotien tarve johtaa minuuttien viivästykseen. Logistiikkayritykset toivovatkin, että saavutettavuusdataratkaisusta löytyy ajankohtaista tietoa katutöistä Helsingin keskustassa ja niiden aiheuttamisista muutoksista liikenteeseen. Myös muut suljetut katuosuudet voisi liittää järjestelmään. Helsingissä katuja saatetaan sulkea väliaikaisesti myös tapahtumien tai mielenilmausten seurauksena.

Pysäköinti

Kuljetusten purku ja lastaus ovat kriittinen viimeisen metrin vaihe, etenkin vilkasliikenteisessä Helsingin keskustassa. Siksi kehitystyössä on esitetty esimerkiksi seuraavien tietojen lisäämistä kuskien saataville:

 • Alueen parkkiruudut, käytettävissä oleva parkkiaika, pysäköintikieltoalueet
 • Jakeluliikenteelle määritellyt pysäköintialueet, jos on
 • Bussipysäkit, kaupunkipyöräparkit
 • Maksulliset parkkipalvelut aukioloaikoineen ja hintoineen

Koot ja ulottuvuudet

Karttapalveluista puuttuvat tavallisesti tarkat tiedot ajoväylien leveydestä. Helsingin keskustan eri-ikäisestä rakennuskannasta johtuen myös itse kuljetuskohteessa korkeudet ja leveydet aiheuttavat säännöllistä päänvaivaa. Kuskia hyödyttäisi tietää esimerkiksi se, minkä levyisiä oviaukkoja ja kulkuväyliä kohteessa on ja millainen on huonekorkeus. Forum Virium organisoi kesällä 2021 toista kertaa organisoitua sisäänkäyntien datankeruuta alueella. Kaikissa keskustan vanhoissa taloissa ei myöskään ole riittävän tilavaa hissiä, joten portaiden kulkemiseen täytyy voida varautua esimerkiksi nokkakärryillä.

Kulku kiinteistöön ja lähetyksen luovuttaminen

Hidastuksia syntyy jakeluajoneuvon pysäköimisen ja lähetyksen luovuttamisen välissä. Ne vähenisivät huomattavasti, jos karttapalveluihin voisi päivittää tietoa myös seuraavista asioista:

 • Toimipisteen aukioloajat
 • Onko jakelukuljetuksille tarkoitettu oma sisäänkäynti ja sijaitseeko se eri kadulla kuin käyntiosoite?
 • Käynti porteista ja ovista. Kuinka ne aukeavat?
 • Missä kerroksessa lähetyksen luovuttaminen tapahtuu?
 • Jos rakennuksessa on useita kerroksia, onko siellä myös hissi?
 • Reitti jakelun pysäköintipaikalta sisäänkäynnille ja sisäänkäynniltä tavaran luovutuspisteelle. Tämän tiedon voisi julkaista esimerkiksi videomuodossa.

Ympäristön huomioiminen

Parhaimmillaan saavutettavuusdata auttaa kuljettajia huomioimaan muita ympäristössä liikkuvia nykyistä tehokkaammin. Dataratkaisuun voisi merkitä ne alueet, jossa liikkuvat ihmiset tarvitsevat esteetöntä kulkua. Myös erityistä varovaisuutta liikenteessä edellyttävien palvelujen ympäristö voisi olla hyvä merkitä. Tällaisia toimipisteitä voivat olla esimerkiksi:

 • sairaalat ja terveysasemat
 • vammaisten ja ikääntyneiden asumis- ja päivätoimintapalvelut
 • päiväkodit ja koulut.

Kuljetukset ja pelastustiet ovat monelle logistiikka-ammattilaiselle rakas aihe. Ammattikuskit tietävät, että osa pelastusteistä on valitettavan epäselvästi merkittyjä. Open Street Map-palvelusta löytyy onneksi jo Emergency-tunniste, jonka avulla tietty tie voidaan merkitä pelastustieksi. Tunnistetta voi käyttää myös merkitsemään sitä, onko sairaalaksi merkityssä kiinteistössä valmiudet antaa ensi- ja tehohoitoa. Hankkeen dataratkaisussa tullaan käyttämään OSM-karttapohjaa, joten valmiudet merkintöjen tekoon ovat olemassa.

Tietosuojan turvaaminen on taattava

Avoin logistiikan saavutettavuusdata joutuu tietenkin huomioimaan myös tietoturvaan ja -suojaan liittyvät kysymykset, etenkin jos kuskit voivat päivittää reitteihin liittyvää infoa sovellukseen itse. Henkilötietoja ei saa milloinkaan päätyä vääriin käsiin, joten tähän tulee kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Myöskään yksityisyyteen liittyviä tietoja ei voi jakaa julkisesti, kuten yksityishenkilöiden kotiosoitteita. Lisäksi tiettyjen palveluiden ja laitosten tarkan datan levittämisessä tulee olla hyvin huolellinen. Arkaluontoinen tieto tulee pitää poissa järjestelmästä, työpajaan osallistuneet muistuttivat.

Syksyn edetessä kehitystyö jatkuu. Pääsemme esimerkiksi testaamaan itse navigointia uuden dataratkaisun kanssa tositilanteessa.

Lue seuraavaksi