Logistiikan saavutettavuusdata

Logistiikan saavutettavuusdata

Mihin voin jättää jakeluautoni, kun vien lähetyksen vastaanottajalle? Onko lähetyksen vastaanottajan lähellä tietöitä, jotka on huomioitava ajoreittiä suunniteltaessa? Missä isossa taloyhtiössä sijaitsee se ulko-ovi, josta lähetys olisi kannettava vastaanottajalle?

Nämä ovat kysymyksiä, joita jakelukuljettaja joutuu usein miettimään toimittaessaan lähetystä sen vastaanottajalle. Koronaepidemian myötä verkkokaupan käyttö ja pakettien toimittaminen on lisääntynyt. Tämä vaatii kuljettajilta entistä enemmän ajon suunnittelua ja optimointia sekä reitin että ajan suhteen. Tällöin tieto siitä, minne lähetys on toimitettava ja miten sinne päästään, on oleellista. “Viimeinen metri” onkin havaittu logistiikkaketjun haastavimmaksi ja palvelutason kannalta vaativimmaksi tekijäksi.

Hankkeella älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja logistiikkatoimijoiden käyttöön

Logistiikan saavutettavuusdata -hanke ratkaisee lähijakelun haasteita tuomalla hiljaista saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana logistiikkatoimijoiden saataville. ”Viimeiseen metriin” liittyvä tieto on yleensä kuljettajien muistissa, eikä välttämättä välity muille. Erityisesti Helsingin kantakaupungissa ”viimeisen metrin” haasteet heikentävät kuljetusyritysten mahdollisuuksia löytää kuljettajia jakeluun. Lähetyksen vastaanottajat joutuvat puolestaan kärsimään toimitusten viivästymisestä. Tämä koetaan huonona palveluna ja asiakastyytyväisyys kärsii.

Hiljainen jakelutieto voi koskea esimerkiksi jättöpaikan alueen tietöitä, kiertoreittejä, lastausalueiden sisäänkäyntejä tai porttien leveyttä. Logistiikan saavutettavuusdata -hanke rakentaa datamallin, jossa kuljettajat voivat merkitä tällaisia tietoja karttapalveluun yhteiskäyttöä varten.

Katso videolta, millaista tietoa hankkeessa kehitettävästä Gatesolve-sovelluksesta voi tarkistaa!

Yhteiskehittämistä logistiikkatoimijoiden kanssa

Hankkeeseen haetaan alkuvaiheessa 1020 logistiikka-alan kokeilijayritystä, jotka pilotoivat hankkeessa tuotettuja ratkaisuja ja työkaluja. Uutta tietoa pystyvät hyödyntämään kaikki jakelutoimijat Helsingin alueella.

Hanke parantaa logistiikkayritysten palvelutasoa ja toiminnan tehokkuutta

Logistiikan avoin saavutettavuusdata tehostaa kuljetuspalveluja, lisää yritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kuljettajien työtyytyväisyyttä sekä parantaa kaupunkiympäristöä esimerkiksi kuljetusten tyhjäkäyntiä vähentämällä.

Hankkeet tavoitteina on

1. Edistää logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta sujuvoittamalla kehitettävien ratkaisujen ja työkalujen avulla jakelukuljetuksia Helsingin kaupunkialueella

2. Parantaa logistiikan asiakkaiden saamaa palvelutasoa ja vähentää jakelun suorittamiseen kuluvaa aikaa, epävarmuutta ja monimutkaisuutta

3. Vähentää ympäristökuormitusta optimoimalla jakelutapahtumia, parantamalla ennustettavuutta ja vähentämällä pysäköintipaikkojen etsimiseen kuluvaa aikaa.