Logistiikan saavutettavuusdata

Logistiikan saavutettavuusdata

Mihin voin jättää jakeluautoni, kun vien lähetyksen vastaanottajalle? Onko lähetyksen vastaanottajan lähellä tietöitä, jotka on huomioitava ajoreittiä suunniteltaessa? Missä isossa taloyhtiössä sijaitsee se ulko-ovi, josta lähetys olisi kannettava vastaanottajalle?

Nämä ovat kysymyksiä, joita jakelukuljettaja joutuu usein miettimään toimittaessaan lähetystä sen vastaanottajalle. Koronaepidemian myötä verkkokaupan käyttö ja pakettien toimittaminen myös yksityisille verkkokaupan asiakkaille on lisääntynyt, mikä vaatii kuljettajilta entistä enemmän ajon suunnittelua ja optimointia sekä reitin että ajan suhteen. Tällöin tieto siitä, minne lähetys on toimitettava ja miten sinne päästään, on oleellista. “Viimeinen metri” onkin havaittu logistiikkaketjun haastavimmaksi ja palvelutason kannalta vaativimmaksi tekijäksi.

Hankkeella älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja logistiikkatoimijoiden käyttöön

Forum Virium Helsinki ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ovat käynnistäneet Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen, missä tullaan ratkaisemaan lähijakelun haasteita tuomalla saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana kaikkien logistiikkatoimijoiden saataville.

Logistiikan saavutettavuusdata -hanke tuottaa uusia, älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja logistiikkatoimijoiden lähijakeluhaasteisiin, joissa ei ole kyetty hyödyntämään olemassa olevaa hiljaista tietoa. ”Viimeiseen metriin” liittyvä tieto on yleensä kuljettajien muistissa, eikä tämä tieto välttämättä välity toisille kuljettajille. Työvoiman vaihtuvuus aiheuttaa lisäongelmia tiedon välittymisessä. Erityisesti Helsingin kantakaupungissa ”viimeisen metrin” haasteet heikentävät kuljetusyritysten mahdollisuuksia löytää kuljettajia tämän alueen jakeluun. Lähetyksen vastaanottajat puolestaan joutuvat kärsimään tästä ongelmasta toimitusten viivästyessä. Heidän pitää jopa opastaa vaihtuvia kuriireja vastaanottopaikalle kerta toisensa jälkeen, mikä koetaan huonona palveluna.

Hanke parantaa logistiikkayritysten palvelutasoa ja toiminnan tehokkuutta

Hankkeet tavoitteet:

1. Edistää logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta sujuvoittamalla kehitettävien ratkaisujen ja työkalujen avulla jakelukuljetuksia Helsingin kaupunkialueella

2. Parantaa logistiikan asiakkaiden saamaa palvelutasoa ja vähentää jakelun suorittamiseen kuluvaa aikaa, epävarmuutta ja monimutkaisuutta

3. Vähentää ympäristökuormitusta optimoimalla jakelutapahtumia, parantamalla ennustettavuutta ja vähentämällä pysäköintipaikkojen etsimiseen kuluvaa aikaa.

Hankkeeseen haetaan alkuvaiheessa 10-20 logistiikka-alan kokeilijayritystä, jotka pilotoivat hankkeessa tuotettuja ratkaisuja ja työkaluja. Hankkeen tavoitteena on, että uutta tietoa pystyvät hyödyntämään kaikki jakelutoimijat Helsingin alueella.