Citylogistiikan viimeisen kilometrin haasteet ja ratkaisut
Digitaaliset prosessit

Kuva: Jaakko Vartia / Helsingin kaupunginmuseo / Finna

Citylogistiikan viimeisen kilometrin haasteet ja ratkaisut

Viimeinen kilometri on logistiikkaketjun hitain ja kallein osa. Kaupungin kasvaessa on löydettävä ratkaisuja, jotta kohteet kapeilla ja ruuhkaisilla kaduilla tavoitetaan.

Viimeinen kilometri on logistiikkaketjun hitain ja kallein osa. Kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy, tila käy yhä ahtaammaksi ja vikan kilsan haasteet kasvavat. Samalla kaupunkilaisten tilan tarve kasvaa, kun rajalliselle alueelle kerääntyy yhä enemmän ihmisiä. Jotta kaupunki pysyy viihtyisänä ja turvallisena paikkana olla ja elää sekä yrityksille houkuttelevana paikkana toimia, on etsittävä uusia ratkaisuja myös logistiikan järjestämiseksi entistä tehokkaammin ja kestävämmin. Myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoite tukee tätä ponnistusta.

Logistiikka-alalla työvoiman vaihtuvuus on suurta ja varsinkin keskustajakelu koetaan usein stressaavaksi ja hankalaksi. Kohteen etsiminen kapeilla ja ruuhkaisilla kaduilla kuluttaa hermoja, polttoainetta ja aikaa. Osoitekaan ei aina ole riittävä tieto kohteen löytämiseksi ensi yrittämällä.

Ehdotettu rajapinta hyödyttää kaikkia keskustajakelua tekeviä toimijoita ja kannustaa hyödyntämään avointa dataa.

Yllä mainittujen haasteiden helpottamiseksi on suunnitteilla rajapinta, josta voisi hakea tietoa keskustakiinteistöjen saavutettavuudesta tavarantoimitusten kannalta. Rajapinta ja sen taustajärjestelmä laajentavat Maanmittauslaitoksen Osoitehaavi-järjestelmää monilla ominaisuuksilla, joita löytyy esimerkiksi Pääkaupunkiseudun palvelukartta -järjestelmästä. Lisäksi järjestelmään tallennetaan erityisesti citylogistiikan kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat mm. saavutettavuus eri kokoisilla ajoneuvoilla, läheiset jakeluliikenteen pysäköintipaikat, mahdollisten ramppien, luiskien ja portaiden ominaisuudet.

Ehdotettu rajapinta hyödyttää kaikkia keskustajakelua tekeviä toimijoita ja kannustaa niitä hyödyntämään avointa dataa ja rajapintoja. Rajapinnan tarjoama tieto vähentää jakeluautojen turhaa liikennettä keskustan kapeilla ja ruuhkaisilla kaduilla tarjoamalla nykyistä kattavampaa saavutettavuustietoa kuljettajan ja reittisuunnittelun tueksi. Tieto kapeista porttikongeista ja vähäisestä jakeluliikenteen pysäköintipaikkojen määrästä voi myös osaltaan kannustaa kevyiden jakeluajoneuvojen käyttöön, kun todetaan, että moni osoite on helpommin saavutettavissa esimerkiksi tavarapyörällä kuin pakettiautolla.

Lue seuraavaksi