Millä tolalla on järjestöjen digiosaaminen?
Uutta osaamista

Millä tolalla on järjestöjen digiosaaminen?

Digitalisaatio on jalkautunut järjestöjen arkeen. Olemme hyvällä tiellä kohti digin tulemista osaksi järjestöjen toimintakulttuuria. Käsitykset digitalisaation vaikutuksista ja roolista sekä ylipäätään termin ymmärtäminen vaihtelevat kuitenkin paljon.

Parhaimmillaan digitalisaatio helpottaa organisaation arkea erilaisten ratkaisujen tehostaessa tavoitteiden toteutumista ja prosessien parantamista, oli sitten kyseessä pieni yhdistys tai valtakunnallinen liitto.

Muutos alkaa olemassa olevien käytäntöjen tarkastelusta sekä uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisestä. Pohdittaessa järjestöjen digitaalisen osaamisen tilaa esiin nousevat erityisesti seuraavat asiat:

  1. Digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtäminen osana koko järjestön toimintaa.
  2. Johtajan rooli digiosaajana ja uudistusten realistisena jalkauttajana.
  3. Palvelujen yhteentoimivuus niin, että kaikki järjestön toimijat voivat digitaalisia resursseja hyödyntää.
  4. Budjetin ja aikataulun realistinen laadinta.

Suunnitelmallisesti johtaen

Tekemisen ja kehittämisen realismi lähtee strategisesta suunnittelusta, johtamisesta ja uudistusten määrittelystä oman järjestön ehdoilla. Askel kerrallaan tehdyt uudistukset ja eri työkalujen integroiminen toimimaan tehokkaasti yhteen ovat olennainen osa kokonaisuutta.

Suomessa ollaan hyvällä tiellä kohti digin tulemista osaksi järjestöjen toimintakulttuuria.

Digiin ei pidä rynnätä, ellei uudistumista voida perustella konkreettisesti ja hyötynäkökulmasta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja jäsenistölle. Hyvinä perusteina uusille toiminnan malleille ja ratkaisuille voidaan nähdä niin ajankäytön tehostuminen kuin jäsenpalvelun ja -kokemuksen parantuminen.

Yhdessä kehittäminen, selkeä ohjeistus ja kunnollinen perehdytys ennakoivat onnistunutta uudistusta ja pitkän tähtäimen hyötyjä. Sisäänajo tulee suunnitella osana kokonaisuutta, ja tästä ovat vastuussa ensin johtajat, sitten muut järjestön avainhenkilöt. Koulutusta työkalujen käyttöön voi hankkia myös järjestön ulkopuolelta.

Hyvälle näyttää

Järjestöjohtajan ja sitä kautta henkilöstön positiivinen suhtautuminen uudistamiseen luo otollisen pohjan niin pienille digiaskelille kuin laajemmille strategisille toimenpiteille.

Suomessa ollaan hyvällä tiellä kohti digin tulemista osaksi järjestöjen toimintakulttuuria. Olemme jo nähneet esimerkkejä niin avoimen viestinnän ja valmistelukulttuurin vaikutuksista suurtapahtumien järjestämisessä digipalveluiden avulla kuin rohkeasti toimintaa uudistavien johtajien roolista koko organisaation kehittämisessä.

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Tiedosta-lehdessä 2/2017.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Suoramarkkinointi ja asiakasviestintä harrastustoiminnassa 
Digikyvykkyys

Suoramarkkinointi ja asiakasviestintä harrastustoiminnassa 

Suoramarkkinointi on monille meistä tuttua: vastaanotamme erilaisia markkinointiviestejä niin sähköpostitse, postitse kuin puhelimitse lähes viikoittain tai päivittäin. Myös harrastustoiminnassa saatetaan lähettää markkinointiviestejä harrastustoimintaan osallistuville. Tässä artikkelissa käydään läpi keskeisiä suoramarkkinointiin liittyviä seikkoja ja lainsäädännön vaatimuksia, jotka harrastustoimijan tulee ottaa huomioon, jos se haluaa lähettää suoramarkkinointia. Artikkelissa käsitellään myös suoramarkkinoinnin ja muun asiakasviestinnän eroa.

Emmi Iivonen
Ajankohtaista
Kevätkausi saavutuksia täynnä
Ajankohtaista

Kevätkausi saavutuksia täynnä

Kevätkausi TIEKEn joukoissa, toimintaa täynnä. Saavutuksia moninaisia, joista kerron tekoälyavusteisesti runolla. 

Hanna Niemi-Hugaerts
Digikyvykkyys
Digitalisaatio voi edistää sisälogistiikassa myös kestävää kehitystä
Digikyvykkyys

Digitalisaatio voi edistää sisälogistiikassa myös kestävää kehitystä

Sisälogistiikka, kuten kaikki muutkin alat, digitalisoituu vauhdilla, jolloin inventaariot ja rahtikirjat siirtyvät paperilta ruuduille ja toimintaa ohjataan yhä useammin tietojärjestelmillä. Samalla EU:n uusi CSRD-vastuullisuusdirektiivi tuo liiketoimintaan uusia kestävän kehityksen raportointivaatimuksia, jotka arvoketjujen kautta tulevat koskemaan myös pk-yrityksiä. Vaikka digitalisaatio ja kestävä kehitys voivat vaikuttaa isojen organisaatioiden, julkishallinnon ja sääntelyn tuomalta pakkopullalta, voi digitalisaatio todellisuudessa kuitenkin avata ovia kestävän kehityksen edistämiseen. Kestävä kehitys avaa taas osaltaan ovia työhyvinvointiin, turvallisuuteen ja säästöihin.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä