Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Teknologia on merkittävä tuki jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Yksi parhaista käytännön esimerkeistä on valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö, jota TIEKE ylläpitää. Osaamismerkistö vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Se on valmis malli, jonka avulla digitaidot on mahdollista tunnistaa ja sanallistaa.

TIEKEn digiosaamisen vauhdittaja Merja Sjöblom muistuttaa, että digitaitojen osaamismerkkejä voivat hyödyntää yhtä hyvin oppilaitokset, opettajat, yritykset tai kuka tahansa kansalainen.

“Osaamismerkistöstä on hyötyä ihan jokaiselle yksilölle, työpaikalle tai vapaa-ajan järjestölle. Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen todiste osaamisesta. Sen avulla yksilö voi tunnistaa osaamisensa ja osoittaa sen helposti. Osaamisensa saa siis osaamismerkkien avulla todennettua.”

Osaamismerkistö auttaa esimerkiksi rekrytoinnissa ja urasuunnittelussa

Digitaitojen osaamismerkistö on jaettu viiteen tasoon, jotka ovat Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä ja Ongelmanratkaisija. Näiden tasojen alla on kymmenen erilaista osaamismerkkiä suoritettavaksi. 

Osaamismerkistö tukee yksilöiden urasuunnittelua, sillä se osoittaa konkreettisesti, mitä tulee oppia. Sjöblomin mukaan myös rekrytoivat yritykset hyötyvät osaamisen tunnistamisesta, kun hakija voi selkeästi osoittaa osaamismerkkien avulla osaamisensa tason. 

“Ei ole sellaista osaamista, mitä ei voi tunnistaa. Osaamisen tunnistaminen liittyy niin johtamiseen, kielitaitoon kuin esimerkiksi vapaaehtoistyössä kerrytettyihin taitoihin”, Sjöblom kiteyttää.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma