AB-kortet

AB-kortet

Datoranvändarens AB-kort har utvecklats för att motsvara de ändrade behoven i arbetslivet.

Datoranvändarens AB-kort har utvecklats för att motsvara de ändrade behoven i arbetslivet. Dessutom godkänns examen som en delprestation i några andra examina.

Den här fortsättningsexamen erbjuder en möjlighet att specialisera sig just på de delområden inom datatekniken som han behöver i sitt jobb eller som intresserar honom speciellt mycket.

Som examensspråk för AB-kortet finns finska. AB-kortsexamen ordnas i flera skolningsorganisationer runt Finland.

Som förkunskapskrav är datoranvändarens A-kort.

AB-korts moduler

Den obligatoriska modulen

  • Samanvändning

Valfria moduler (åtminstone tre)

  • Ordbehandling
  • Kalkylering
  • Databaser
  • Presentationsgrafik
  • Bildbehandling
  • Nätkommunikation