Examen i Informationsarbete

Examen i Informationsarbete

Examen i Informationsarbete (TIETY) är specielt för dom, som vill utveckla förmågan att applicera ICT kunskapet på arbetsupgiften.

Examen i Informationsarbete (TIETY) är specielt för dom, som vill utveckla förmågan att applicera ICT kunskapet på arbetsupgiften. TIETY är utmärkt utvecklingsmedel av ICT- och samkåendekunskapen vid arbetsgrupp.

Examen i Informationsarbete består av fyra moduler. Alla modulerna är obligatorisk om man vill avlägga hel examen. Det är möjlig att avlägga bara några moduler som tillför delvis examen. Delvis examen kan kompleteras efteråt.

Informationsarbete examens moduler

  • Arbete i informationssamhälle
  • Samarbete och kommunikation
  • Informationssökning och -hantering
  • Datasäkerhet och dataskydd