Till examensordnaren

Till examensordnaren

Rätt att arrangera datakörkortsprov och skriva ut betyg beviljas åt organisationerna av TIEKE. Rätten ansöks med åtföljande ansökningsblanketter från datakörkortets ledargrupp.

Rätt att arrangera datakörkortsprov och skriva ut betyg beviljas åt organisationerna av TIEKE. Rätten ansöks med åtföljande ansökningsblanketter från datakörkortets ledargrupp.

Licensen

Först skaffar man A-korts licensen, som ger rätten att arrangera A-korts examensprov. Med A-kortslicensen kan man också arrangera @-korts examensprov med att meddela TIEKE om det.

Sändning av ansökan

Ansökningsblanketterna levereras till TIEKE via e-post som bilagor till adressen tutkinnot[at]tieke.fi

eller med post till adressen:

TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhälle rf/Körkortet
Lilla Robertsgatan 9, MOW
00130 HELSINKI

Mer information får du med att ringa till vår växel 09 4763 0300